Financijska abeceda

Fiat novac

Fiat novac je valuta (sredstvo razmjene) uspostavljena kao novac, često vladinim propisima, koja nema interne vrijednosti (vrijednost neovisna od nominalne vrijednosti, kakvu bi mogao imati plemeniti metal). Fiat novac nema uporabnu vrijednost i vrijednost posjeduje samo zato jer vlada mora očuvati svoju vrijednost ili zato što se strane koje sudjeluju u razmjeni dogovaraju o njegovoj vrijednosti. Bio je uveden kao alternativa robnom novcu (medij koji posjeduje svoju vlastitu vrijednost) i reprezentativnom novcu (novac koji predstavlja nešto s internom vrijednosti). Reprezentativni novac sličan je fiat novcu, iako predstavlja potraživanje za robom koju se u većoj ili manjoj mjeri može unovčiti.

Državne novčanice su prvi put korištene u Kini u 11. stoljeću. Od tada ih koriste različite države, obično istovremeno s robnim valutama. Fiat novac svoj zamah dobiva u 20. stoljeću. Od odluke predsjednika Nixona o odvajanju američkog dolara od zlata, od 1971. godine globalno se koristi sustav nacionalnih fiat valuta.

Fizički oblik plemenitih metala

Plemeniti metali u fizičkom obliku najomiljeniji su i najsigurniji oblik investiranja jer predstavljaju opipljivo bogatstvo. Mogu se kupiti u obliku investicijskih poluga, kovanica ili nakita. Fizički plemeniti metali jedni su od rijetkih sredstava koje, za razliku od drugih investicijskih oblika plemenitih metala, posjedujete privatno.

Financije

Financije su izraz za upravljanje, stvaranje i proučavanje novca i ulaganja. Detaljno se bavi pitanjima o tome kako pojedinac, tvrtka ili vlada stječu potrebni novac i kako taj novac troše ili ulažu.

Zatim, financije se često dijele na slijedeće glavne kategorije: poduzetničke financije, osobne financije i javne financije.

Financijsko tržište

Je lokacija ili prostor gdje se trguje financijskim instrumentima. Dijelimo ga na tržište novca i na tržište kapitala. Tržište novca posreduje kratkoročne vrijednosne papire, a tržište kapitalom dugoročne vrijednosne papire.

Na financijskom tržištu nastupaju financijske institucije sa svojim različitim financijskim instrumentima.

Financijske institucije

To su banke, štedionice, zadruge, investicijska društva, burzovno posredničke kuće, društva za upravljanje. Ugovorne financijske institucije su i osiguravajuća društva i mirovinski fondovi.

Financijski instrumenti

Dijelimo ih na depozite, mjenice, komercijalne zapise, dionice, obveznice, uzajamne fondove, izvedene financijske dokumente.

Forex – valutno tržište

Devizno tržište (Forex, FX ili valutno tržište) globalno je decentralizirano tržište ili tržište OTC koje trguje valutama. Ovo tržište određuje devizne tečajeve za svaku valutu. Obuhvaća sve aspekte kupnje, prodaje ili zamjene valuta po trenutnim ili određenim cijenama. Po opsegu trgovanja najveće je tržište na svijetu, a slijedi mu i kreditno tržište.

Glavni sudionici na tom tržištu su veće međunarodne banke. Financijska središta po cijelom svijetu djeluju kao trgovačka sidrišta među brojnim vrstama kupaca i prodavača, osim na kraju tjedna. Budući da se valutama uvijek trguje u parovima, devizno tržište ne određuje apsolutne vrijednosti valute, već određuje njezinu relativnu vrijednost određivanjem tržišne cijene jedne valute, ako se plaća drugom. Npr.: 1 američki dolar vrijedan je X CAD ili CHF ili JPY itd.

Devizno tržište djeluje preko financijskih institucija i to na više razina. U pozadini, banke se okreću manjem broju financijskih tvrtki poznatih kao „trgovci“ koji uvelike sudjeluju u trgovanju novcem. Većina deviznih preprodavača su banke. Zato je to zakulisno tržište ponekad poznato kao „međubankovno tržište“ (budući da je u njemu uključeno nekoliko osiguravajućih kuća i drugih vrsta financijskih tvrtki).

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva