Financijska abeceda

Inflacija

Inflacija u gospodarstvu je rast cijena proizvoda i usluga u određenom vremenskom razdoblju. Statistički je možemo izraziti u postocima zajedno sa stopom inflacije. Rast cijena znači da je određenom jedinicom valute moguće kupiti manje dobara odnosno da se kupovna moć novca smanjila. Valuta time gubi na vrijednosti (devalvacija) u usporedbi s drugim valutama.

Niska inflacija može pozitivno utjecati na gospodarstvo jer u tvrtkama potiče optimizam, a građani je zbog usklađivanja plaća neće osjetiti. Visoka stopa inflacije, uz devalvaciju valute ima i druge negativne učinke. Jako visoka stopa inflacije poznata je pod nazivom hiperinflacija. Visoka inflacija je u pravilu posljedica prevelike količine novca u optjecaju, dok nisku inflaciju mogu prouzročiti i promjene u ponudi i potražnji.
Dokazano je da povećanju količine novca u optjecaju nužno slijedi povećana inflacija. U razdobljima inflacije obično se gube sva sigurna ulaganja s negativnim nultim i niskim kamatnim mjerama: novac kod kuće, bankovni depoziti, obveznice, klasična životna osiguranja.

Ulaganja u plemenite metale, zbog očuvanja vrijednosti, uvijek su predstavljala najbolju zaštitu od inflacije, odnosno gubitka kupovne moći novca.

MMF

Vidi Međunarodni monetarni fond.

Investicijsko bankarstvo

Burzovno posredovanje, trgovanje financijskim instrumentima, usluge poduzetničkih financija, individualno upravljanje imovinom, skrbnički računi kod uzajamnih fondova, investicijsko savjetovanje.

Individualno upravljanje imovinom

Govorimo o tzv. privatnom bankarstvu, na temelju specifičnih zahtjeva klijenta. Obično za imućnije klijente s većim kapitalom.

Investicijska politika, visina rizika, očekivani doprinos i ostali čimbenici definiraju se Ugovorom o upravljanju sredstvima.

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva