K

Financijska abeceda

Kapital

U ekonomiji kapital se sastoji od sredstava koje je stvorio čovjek odnosno sredstava koja mogu povećati njegovu sposobnost za obavljanje gospodarski korisnog rada. Kapital se razlikuje od zemlje i drugih neobnovljivih izvora po tome što se može povećati ljudskim radom i ne obuhvaća neke od trajnih dobara, kao što su domovi i osobni automobili koji se ne koriste za proizvodnju dobara i usluga koje je moguće prodati. Adam Smith kapital definirao je kapital kao „onaj dio ljudskog vlasništva za kojega očekuje da će mu ostvariti prihode“. U ekonomskim modelima kapital je investicija u proizvodnu funkciju.

Ukupni fizički kapital u danom trenutku poznat je pod nazivom temeljni kapital (ne smijemo ga zamijeniti temeljnim kapitalom poslovnog subjekta). Kapitalna dobra, realni kapital ili kapitalna sredstva su već proizvedena, trajna dobra ili bilo koje nefinancijsko sredstvo koje se koristi u proizvodnji dobara ili usluga.
U marksističkoj ekonomiji kapital je novac kojim se nešto kupuje zato da se ponovo proda i stvori dobit. Za Marxa kapital postoji samo u procesu ekonomskog kruga (kojega predstavlja M-C-M ‘) – bogatstvo je ono što izrasta iz samog procesa kruženja, a za Marxa je bio temelj ekonomskog sustava kapitalizma. U modernijim ekonomskim školama taj oblik kapitala općenito je poznat pod nazivom „financijski kapital“ i razlikuje se od „investicijskih dobara“.

Karat

Predstavlja udio zlata u slitini, odnosno čistoću zlatne slitine. Jedinica je čistoće zlata na ljestvici od 1 do 24. Zlatne investicijske poluge s oznakom Good delivery su 24-karatne.

Kovnica

Poznate su akreditirane i neakreditirane kovnice. Najprestižnija akreditacija poznata je pod nazivom LBMA. Svi akreditirani proizvođači proizvode 400 različitih vrsti standardnih zlatnih poluga i nestandardnih poluga napravljenih sukladno zahtjevima naručitelja, koji su obično veće banke.

Nadaleko najveće tržište je u Indiji. Kako bi zadovoljili tradicionalnu indijsku potražnju za investicijama u okrugle zlatne proizvode (kovanice), za indijsko tržište izrađuju zlatne poluge u okruglom obliku. Najpoznatije kovnice su: Argor Heraeus, Heraeus, Umicore, Valcambi, Pamp, Perth Mint …

Status kovnice, koji kupcu osigurava određenu čistoću i masu kupljenog plemenitog metala, poznat je pod nazivom Good delivery. Kovnice s tim statusom moraju ispunjavati standard visoke kvalitete, sljedivost u razdoblju od najmanje tri godine, godišnje moraju obraditi barem 10 tona zlata i 30 tona srebra, posjedovati jasnu i preglednu vlasničku strukturu, imati potvrdu za rad od strane centralne banke te djelovati u skladu s pravilima LBMA.

Kredit

To je financijski proizvod kojega u pravilu nude pravne osobe, odnosno kreditne institucije (npr. banke), dok pozajmicu može dati bilo tko (čak i fizička osoba). Kao i kod svake pozajmice, kredit predstavlja posuđeni novac u zamjenu za plaćanje kamata i povrat novca u određenom vremenskom razdoblju i na dogovoreni način. Kreditni ugovori definiraju uvjete kao što su kamatna stopa, razdoblje povrata, namjena kredita, osiguranje i plan povrata (amortizacijski plan).

Kriptovalute

Blockchain je popis zapisa nazvanih blokovima, koji su povezani s kriptografijom. To je „otvorena knjiga koja učinkovito i na dokaziv, trajan način bilježi transakcije između obje strane.“ Za upotrebu kao distribuiranom knjigom lanaca blokova obično upravlja mreža računala koja se pridržavaju komunikacijskih protokola. Nakon što se podaci zabilježe u bilo kojem bloku, njihova promjena više nije moguća bez promjene svih ostalih blokova, što zahtijeva suglasnost umrežene većine.

Blochchain je 2008. godine izumila osoba (ili zajednica ljudi) pod nazivom Satoshi Nakamoto. Identitet Satoshi Nakamoto do danas ostaje velika nepoznanica. Izum lanca blokova proizveo je bitcoin koji postaje prva digitalna valuta, koja je riješila problem dvostruke uporabe bez potrebe za pouzdanim autoritetom ili središnjim poslužiteljem.

Kriptografija

Koristi se za pretvorbu podataka o transakcijama. Među jedne od najslavnijih uređaja za kriptiranu komunikaciju spada Enigma, koja se koristila tijekom drugog svjetskog rata. Za razliku od Enigme koju su saveznici odgonetnuli, još uvijek je nemoguće, barem trenutno, odgonetnuti kriptografiju kriptovaluta. Međutim, očekuje se da će tako još dugo ostati, osim ako dođe do nepredviđenog skoka u računalnoj snazi (pritom se često spominju tzv. kvantna računala koja su još daleko od prave realizacije).

Mogli bi je nazvati i kriptografijom javnog i privatnog ključa. Ta tehnologija omogućuje dokazivanje identiteta s parom kriptografskih ključeva: to su privatni i javni ključ.

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva