K

Financijska abeceda

Makroekonomija

Makroekonomija predstavlja upotrebu kamatnih stopa, poreza i državnih izdataka za reguliranje rasta i gospodarske stabilnosti. Ekonomska grana koja se bavi uspjehom, strukturom, ponašanjem i donošenjem odluka za cijelo gospodarstvo. Navedeno obuhvaća regionalna, nacionalna i svjetska gospodarstva. Makroekonomisti proučavaju teme kao što su BDP, stope nezaposlenosti, nacionalni dohodak, indeksi cijena, proizvodnja, potrošnja, inflacija, štednja, ulaganja, energija, međunarodna trgovina i međunarodne financije.
Makroekonomija i mikroekonomija su dva opća područja u ekonomiji.

Makroekonomska stabilizacija

Makroekonomska stabilizacija je proces kojim se stabilizacija i rast gospodarstva prati zajedno s razvojem fiskalne i monetarne politike, zakona i drugih propisa. Stabilizacija gospodarstva temelj je gospodarskog rasta. Bez stabilizacije gospodarstvo je osuđeno na propadanje. Za postizanje stabilnog makroekonomskog okruženja potrebno je uspostaviti ravnotežu između proračuna države, domaćeg poslovanja, bankovnog poslovanja, međunarodne trgovine i upravnih institucija. Kako bi očuvali makroekonomsku stabilnost i optimalnu razinu gospodarske učinkovitosti potrebno je upravljati tržištem. Osim toga, time ćemo očuvati i stabilizirati kamatne stope, poslovne cikluse i potražnju u gospodarstvu.

Međunarodni monetarni fond

Je međunarodna financijska institucija. Fond je osnovan u svrhu poticanja međunarodne novčane suradnje, utvrđivanja stabilnosti i uređenosti međusobnih dogovora, ubrzavanja ekonomskog rasta i visoke razine zaposlenosti te za pružanje povremene financijske pomoći državama, kako bi se lakše upravljalo njihovim financijskim obvezama. Osnovan je 1944. godine u Bretton Woodsu i sastoji se od 190 članica (2020). Slovenija je članica od 1993. godine.

Metoda prosječnog troška

Višestruko ulaganje ili metoda prosječnog troška (MPS) jednostavan je način ulaganja gdje ne čekamo na „pravi trenutak“, već dugoročno ulažemo jednake mjesečne iznose. Zbog fluktuacija na tržištu kupujemo po prosječnim cijenama: kada cijene padaju za ista sredstva dobivamo više jedinica, a kada rastu za ista sredstva dobivamo manje jedinica, iako je vrijednost jedinice tada i veća. Tako uvijek imamo prosječnu cijenu koja ulagačima smanjuje rizike i povećava dobit te istovremeno smanjuje ili poništava gubitak.

Sredstvo razmjene

Dragocjeni metali i drugi predmeti postali su u povijesti „mjerilo vrijednosti“, „sredstvo razmjene“ i način pohrane vrijednosti za potrebno razdoblje. Na primjer, poljoprivrednik je svoje govedo mogao zamijeniti za određenu težinu srebra, a kasnije je dio tog srebra iskoristio za plaćanje drugih dobara. Kovanice su bile praktične jer ih se moglo brojati umjesto vaganja. Budući da su kovanice bile od pouzdano i učinkovito „sredstvo razmjene“, uvelike su pomogle u širenju trgovine u starom svijetu.

Mikroekonomija

Mikroekonomija je grana ekonomije koja proučava ponašanje pojedinaca i tvrtki prilikom donošenja odluka u vezi s dodjelom rijetkih izvora i interakcija između pojedinaca i tvrtki.
Jedan od ciljeva mikroekonomije je analizirati tržišne mehanizme koji određuju relativne cijene robe i usluga te rasporediti ograničene izvore u druge svrhe. Mikroekonomija pokazuje uvjete pod kojima slobodna tržišta vode do poželjne raspodjele. Također, analizira tržišne nedostatke, gdje tržišta ne daju učinkovite rezultate.
Međutim, dok se mikroekonomija bavi tvrtkama i pojedincima, makroekonomija se koncentrira na ukupnost gospodarskih djelatnosti i bavi se pitanjima rasta, inflacije, nezaposlenosti te nacionalnim politikama povezanima s navedenim pitanjima. Mikroekonomija se bavi i rezultatima ekonomskih politika (kao što je promjena razine oporezivanja), mikroekonomskim znanjima i gore spomenutim gospodarskim vidicima.

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva