N

Financijska abeceda

Ulaganje

Ulaganje znači da svoj novac uložimo u stvar od koje ubuduće očekujemo povećanje te vrijednosti.

U financijama korist od ulaganja definiramo kao povrat. Povrat se sastoji od dobiti (ili gubitka) stvorenoga prodajom nekretnine ili ulaganjem, neostvarenoga povećanja kapitala (ili amortizacije) ili dohotka od ulaganja poput dividendi, kamata, prihoda od najmova ili kombinacije kapitalne dobiti i dohotka. Povrat obuhvaća i valutnu dobit ili gubitke zbog promjena deviznih tečajeva.

Ulagači obično očekuju više dobiti od rizičnijih ulaganja. Kod ulaganja s niskim rizicima, dobit je općenito niska. Slično, visoki rizik donosi veću dobit.

Ulagačima, posebno novim ulagačima često se savjetuje da prihvate određenu strategiju ulaganja i diverzificiraju svoj portfelj. Diverzifikacija ima statistički učinak na cjelovito smanjenje rizika.

Ulaganja u plemenite metale

Poznato je više vrsta ulaganja u plemenite metale. To su: investicijske poluge, investicijske kovanice, sheme potrebne za štednju plemenitih metala, terminski ugovori vezani uz plemenite metale, opcije na plemenite metale, jamstva na zlato (Warrants, ugovori s polugom na plemenite metale) te dionice rudarskih tvrtki koje rudare plemenite metale.

Investicijske poluge

Investicijske poluge, sukladno odredbama LBMA, obuhvaćaju gramaturu između 0,3 i 1.000 g, a najveće težine su 400 unca što iznosi 12,44 kg. Glavni dobavljač navedenih poluga je Švicarska, zatim Južna Afrika i Australija. Lijevane poluge obično se proizvode neposredno tijekom postupka topljenja i rafiniranja zlata. Oznake na polugama sadrže navode proizvođača, težinu u gramima ili uncama, čistoću i serijski broj. Međutim, kada je većina lijevanih zlatnih poluga označena serijskim brojem, manji kovani apoeni i kovanice nemaju serijske brojeve.

Investicijske kovanice

U investicijsko zlato uvrštene su one kovanice koje jesu ili su bile zakonito sredstvo plaćanja u državi izdavateljici. Imaju čistoću zlata 900/1000 ili više, kovane su nakon 1800. godine i u pravilu se ne prodaju u kolekcionarske svrhe. Omiljeni zlatnici: bečki filharmoničari – kuje austrijska državna kovnica Münze Österreich iz Beča, američki orao – kuje američka državna kovnica The United States Mint, kanadski javorov list – kuje kovnica Canadian Mint, krugerrand – kuje južnoafrička kovnica South African Mint, kineska panda – izdaje kineska banka People’s Bank of China, australski klokan – kuje australska državna kovnica The Perth Mint.

Najem

Dohodak kojega stvaramo ulaganjem u nekretnine je najamnina jer najam znači da smo nekretninu dali na upotrebu drugoj osobi. Najam, pored dohotka, donosi i rizike kao što su: rizik kvalitete održavanja stambenog objekta, rizik plaćanja najamnine, problem mogućeg iseljenja najmoprimca ako nam je stan potreban, visina najamnine ovisi o lokaciji nekretnine, veličine, starosti, opremljenosti…, porez na najamnine.

Nekretnina

Nekretnina je jedan od oblika imovine koju vlasnik koristi u vlastite ili investicijske svrhe. Uporaba u vlastite svrhe znači da vlasnik živi u nekretnini, odnosno u njoj obavlja svoju poslovnu djelatnost. Iz financijskog aspekta, vlasnik se može financijski isplatiti davanjem nekretnine u zakup. Jedan od dohodaka je kapitalna dobit ili gubitak zbog otuđenja nekretnine. Među nekretnine spadaju kuće, stanovi, vikendice, poslovne nekretnine, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti.

Neto prihod

U poslovnom i računovodstvenom smislu čista dobit je dohodak tvrtke umanjen za troškove prodane robe, rashode, amortizaciju, kamate i poreze za obračunsko razdoblje.

Izračunava se kao ostatak svih prihoda i dobiti nad svim rashodima i gubicima u razdoblju, a definiran je i kao neto povećanje vlasničkog kapitala koji proizlazi iz poslovanja tvrtke. Razlikuje se od bruto dobiti koja samo oduzima troškove prodane robe od prihoda.

Za gospodarstva i pojedince neto dobit predstavlja (bruto) dobit minus porezi i drugi odbici (npr. obvezni mirovinski doprinosi).

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva