K

Financijska abeceda

Prihod

Prihod i rashod tvrtke od uobičajenih poslovnih djelatnosti u računovodstvu stvara se od prodaje robe i usluga klijentima. Prihodi su poznati pod nazivom prodaja ili promet. Neke tvrtke dobivaju prihod od kamata, licenca ili drugih pristojbi. Prihodi se mogu odnositi na poslovnu dobit, općenito ili na iznos u novčanoj jedinici, zarađen u određenom vremenskom razdoblju, kao u „Lanjske godine tvrtka je imala X prihode u iznosu od 42 milijuna USD“. Dobit ili čisti prihod općenito znači cjelovite prihode smanjene za ukupne rashode u određenom razdoblju.

Prihod je obično i rashod kojega organizacija dobiva u obliku novčanih sredstava ili slično. Prihodi od prodaje prihodi su od prodaje robe ili usluga u određenom vremenskom razdoblju. Porezni prihodi su rashodi koje država dobiva od poreznih platiša. Prihod od prikupljanja sredstava je dohodak kojega dobrotvorna organizacija dobiva od donatora, itd. Za poboljšavanje svojih socijalnih namjena.

Kod formalnije upotrebe prihodi su izračun ili ocjena redovitog dohotka temeljem određene standardne računovodske prakse ili pravila koje određuje vlada ili vladina organizacija. Dvije obične računovodstvene metode, računovodstvo utemeljeno na novcu i računovodstvo temeljem nastanka poslovnih događaja ne koriste isti postupak za mjerenje prihoda. Društva koja javnosti nude dionice za prodaju, po zakonu obično izvješćuju o prihodima temeljem opće prihvaćenih računovodstvenih načela ili međunarodnih standarda računovodstvenog izvješćivanja.
U sustavu dvojnog knjigovodstva računi prihoda računi su glavne knjige koji se redovito prikazuju pod naslovom „Prihodi“ ili „Prihodi u računu dobiti ili gubitka. Imena računa prihoda opisuju vrstu prihoda, npr. „Prihodi od ispravaka“, „Prihodi od najamnina“ ili „Prodaja“.

Portfelj

Izraz “portfelj” odnosi se na bilo koju kombinaciju različitih financijskih sredstava. Cilj određivanja raspodjele sredstava je maksimizirati očekivani prihod i smanjiti rizike.

Sastavni dio portfelja su dionice, obveznice, plemeniti metali, novac, izvedeni financijski instrumenti. Njime stvaramo kompromis tijekom riskiranja i dobiti.

Paladij

Taj rijetki srebrnkasto bijeli metal kemijski je sličan platini i dobiva se iz određenih ruda bakra i nikla. Koristi se kao industrijski katalizator i za izradu nakita. Paladium omogućuje izgaranje plinova u katalizatoru do 950 stupnjeva, a platina samo do 650 stupnjeva. Budući da je jeftiniji od platine njegovo je korištenje smisleno i s ekonomskog aspekta. Najveći proizvođači paladiuma su Rusija i Južna Afrika. Dodatno, njegova ponuda je jako ograničena što bitno utječe na rast cijena. Usporavanje gospodarskog rasta i trgovački ratovi mogu prouzročiti nad potražnje za padijumom u automobilskoj industriji.

Pd

Simbol za kemijski element paladij. Ima atomski broj 46. Vidi definiciju za Paladij.

Platina

Platina, zbog svoje sivo-bijele boje jako podsjeća na srebro. Više od 60 % iskopane platine u svijetu otkupit će automobilska industrija, zbog izrade katalizatora i čišćenja ispušnih plinova automobila. Slabosti kupnje za fizičke osobe su obračunati PDV i veća ovisnost od automobilske industrije.

Ugovori s naglaskom na plemenitim metalima

Ugovori s naglaskom na plemenitim metalima (Gold Leverage Contract) sličan je dugoj poziciji kod terminskog ugovora gdje kupac ima pravo, u bilo koje vrijeme, preuzeti metale do datuma isteka ugovora.

Proizvodnja zlata

Na svijetu je nekoliko stotina rudnika zlata. Proizvodnja je relativno neelastična, a povećanje opsega proizvodnje, uz brže promjene cijena zlata, nije moguće. U tom slučaju, u obzir dolaze zlatni ’ostaci’koji osiguravaju potencijalan izvor ponude kada je potrebna stabilizacija cijena zlata. Regije koje najčešće zbog tradicije doprinose ponudi zlatnih ostataka su Bliski Istok, Indija i Istočna Azija. Tehnološke inovacije i poboljšani uvjeti pomogli su da se više država bavi kopanjem zlata. Godišnja proizvodnja zlata iznosi oko 3.300 tona (2019).

Pt

Simbol za kemijski element platine. Ima atomski broj 78. Vidi definiciju za platinu.

Mirovinski fond

Mirovinski fond je bilo koji nacrt, fond ili shema koja osigurava dohodak umirovljenika.

Mirovinski fondovi često posjeduju veliku količinu novca za ulaganje i glavni su ulagači u kotirana i privatna društva. Posebno su važni za burzu gdje prednjače veliki institucionalni ulagači. 300 najvećih mirovinskih fondova zajedno ima oko 6 bilijuna dolara. Imovina mirovinskog fonda u 2019. godini povećala se na 32 bilijuna američkih dolara što je najviše za bilo koju kategoriju ulagača u uzajamne fondove, osiguravajuće kuće, devizne rezerve, državne imovinske fondove, hedge fondove, ili privatni vlasnički kapital.

Savezni skrbnički fond za starost i preživjele osobe, najveći je javni mirovinski fond na svijetu koji upravlja imovinom u iznosu od 2,72 bilijuna USD.

Platne kartice

Poznajemo debitne kartice (isplata u trenutku plaćanja), kartice s odgodom plaćanja, kreditne kartice (omogućuju plaćanje na kredit), Installment kartice (plaćanje na rate), klasične kartice (najraširenije, limit mjesečne potrošnje, terećenje jednom mjesečno), zlatne kartice ( za imućnije klijente)…

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva