Financijska abeceda

Tržište plemenitih metala

Tržište plemenitih metala sastoji se od dva tržišta. Starije i važnije tržište, tržište je fizičkih investicijskih poluga plemenitih metala gdje se navedene palice prenose između sudionika na tržištu. Suprotnost navedenom tržištu je tržište vrijednosnih papira koji se vežu na zlato ili ostale plemenite metale i nisu u cijelosti poduprti fizičkim oblikom plemenitih metala.
– Financijsko tržište plemenitih metala: svjetski trgovački centri na području plemenitih metala: London, New York, Zürich, Tokio, a zadnjih godina Dubai i Hongkong;
– Londonsko tržište zlata: najuglednije je i najlikvidnije tržište zlatom. Južnoafrička republika desetljećima je bila najveći proizvođač zlata na svijetu te u razdoblju najvećih otkrića zlata i engleska kolonija. Baš zbog toga London je postao i još uvijek je središte trgovanja zlatom. Pri trgovanju sudjeluju većinom veće institucije kao što su centralne banke, proizvođači, rafinerije te drugi veći trgovci iz cijelog svijeta.. Na tržištu se trguje zlatnim polugama koje posjeduju status London Good delivery, minimalnu čistoću od 995/1000 te sadrže od 350 do 450 unci zlata.

Tehnička analiza

Metoda je koja pokušava predvidjeti najvjerojatniji smjer gibanja tečajeva u budućnosti, temeljem proteklih tržišnih podataka među kojima najvažniju ulogu igra cijena financijskog instrumenta i promet u razdoblju. Analitikom, koju koriste alati tehničke analize u financijskom žargonu možemo nazvati „kartisti“, budući da se u svojim analizaa većinom naslanjaju na raznovrsne grafikone, ali ne na poslovanje tvrtke.

Terminski ugovori vezani na plemenite metale

Pravno su obvezujući sporazumi o kupnji ili prodaji standardne količine i kvalitete plemenitih metala na određeni dan u budućnosti, isporučenih na određeno mjesto po cijeni za koju se kupac i prodavač dogovaraju u sadašnjosti. Standardizirani terminski ugovor (Futures contract) koristi se kod osiguranja prije rizika promjena budućih cijena.

Trend

Trend je osnovni smjer razvoja određene pojave (npr. gibanja tečaja određenog vrijednosnog papira u određenom razdoblju).

Trojanska unca (Troy Ounce)

Trojanska unca tradicionalna je mjera za plemenite metale i iznosi 31,1035 g. Svjetska cijena na burzama izražena je u uncama. Ubog toga jednostavnije je pratiti promjene vrijednosti portfelja plemenitih metala.

Transakcijski račun

To je financijski proizvod kojega u pravilu nude pravne osobe, odnosno kreditne institucije (npr. banke), dok pozajmicu može dati bilo tko (čak i fizička osoba). Kao i kod svake pozajmice, kredit predstavlja posuđeni novac u zamjenu za plaćanje kamata i povrat novca u određenom vremenskom razdoblju i na dogovoreni način. Kreditni ugovori definiraju uvjete kao što su kamatna stopa, razdoblje povrata, namjena kredita, osiguranje i plan povrata (amortizacijski plan).

Tržišna vrijednost nekretnine

Tržišna vrijednost nekretnine odnosi se na cijenu koju se u danom trnutku može dobiti na tržištu. Poznajemo i realnu poštenu tržišnu vrijednost (po međunarodnim standardima). Pri izračunu uzima se u obzir lokacija nekretnine, starost, iskoristiva vrijednost, stopa održavanja.

Trgovanje

Trgovati znači dragocjeno davati stvari ili usluge i u zamjenu dobiti druge stvari ili usluge. Npr. osoba koja daje stvar, mora naći drugu osobu koju želi dobiti. Osoba koja daje stvar u zamjenu dobiva određenu vrijednost. Posao se imenuje i razmjena ili zamjena.
Kasnija vrsta trgovine je zamjena. Moderni trgovci obično kupuju i prodaju novcem. Trgovina između trgovaca poznata je i kao dvostrana trgovina. Trgovina između više od dva trgovca poznata je i kao višestrana trgovina.

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva