Financijska abeceda

Sheme za štednju u plemenitim metalima

Slične su uobičajenim shemama štednje kod kojih ulagač svakoga mjeseca ulaže fiksni novčani iznos. Kod shema štednje u obliku investicijskih plemenitih metala za taj novac se kupuju plemeniti metali. Mjesečna ulaganja mogu biti relativno malena. Budući da se u plemenite metale redovito investira, investitor nije izložen rizicima, promjenama cijena kao i kod većih kupnji. Kada investitor zatvori račun, preuzima plemenite metale ili ih prodaje i dobiva protuvrijednost u novcu.

Valuta

Valuta je izraz za novčanu jedinicu i financijski sustav neke države. Vrijednost novčane jedinice prvo je bila povezana s protuvrijednošću neke druge dragocjene tvari, odnosno zlata. Danas za vrijednost jedinice i odnosa među različitim valutama brinu centralne jedinice. Valuta se koristi kao sredstvo razmjene vrijednosti u prostoru koje vrijedi kao zakonito platno sredstvo kao i na drugom mjestu korištenjem valutnih tečajeva.

Uzajamni fond

Uzajamni fond otvoreni je profesionalno vođeni investicijski fond koji prikuplja novac brojnih ulagača potrebnog za kupnju vrijednosnih papira. Osniva ga DZU, politiku ulaganja i druge odredbe potvrđuje ATVP s prospektom fonda. Imovina je ulagača, uložena u različite vrijednosne papire. Imovinom uzajamnog fonda upravlja DZU. Poznajemo više vrsta uzajamnih fondova: dioničarski, obveznički, miješani, novčani, indeksni, fond fondova.

Štednja

Štednja je nekorišteni dohodak ili odgođena potrošnja. Načini štednje obuhvaćaju davanje novca, npr. na depozitni račun, umirovljenički račun, investicijski fond ili kao gotovinu. Štednja obuhvaća i smanjenje izdataka, npr. Ponavljajućih troškova.
Štednja se razlikuje od uštede. Prvi termin se odnosi na radnju da se ne potroši imovina, a druga na više mogućnosti smanjenja troškova; ili sredstva pojedinca u obliku novca. Štednja se odnosi na radnju koja se pojavljuje kroz vrijeme, promjenu protoka, međutim dok se ušteda odnosi na nešto što postoji u bilo koje vrijeme. To razlikovanje često se krivo razumije i čak profesionalni ekonimisti i investicijski stručnjaci „štednju“ će često označiti kao „štednju“.

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva