Financijska abeceda

Čistoća (fineness)

Predstavlja težinu čistog metala u investicijskim polugama ili kovanicama. Obuhvaća i obične metale i/ili druge elemente unutar tog predmeta. Postoje dva najčešća načina mjerenja čistoće zlata, tisućinska (milenijska) ljestvica čistoće i mjerenje u karatima. Mjerenje u karatima koristi se samo za zlato (dijamanti se odnose na karate s ’c’). Čistoća metala izražena je u tisućinkama (npr. 999/1000 znači, da je 999 čestica od 1000 zlato). Radi se o širenju starijeg karatnog sustava označavanja čistoće zlata. Milenijska čistoća obično je zaokružena na tri znamenke.

Čista dobit

U poslovnom i računovodstvenom smislu čista dobit je dohodak tvrtke umanjen za troškove prodane robe, rashode, amortizaciju, kamate i poreze za obračunsko razdoblje.

Za gospodarstva i pojedince neto dobit odnosi se na (bruto) dobit minus porezi i drugi odbici (npr. obvezni mirovinski doprinosi).

Obračunava se kao ostatak svih prihoda i dobiti nad svim rashodima i gubicima u razdoblju, a definirana se i kao neto povećanje vlasničkog kapitala koji proizlazi iz poslovanja tvrtke. Razlikuje se od bruto dobiti koja samo oduzima troškove prodane robe od prihoda.

Za gospodarstva i pojedince neto dobit odnosi se na (bruto) dobit minus porezi i drugi odbici (npr. obvezni mirovinski doprinosi).

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva