Pravne odredbe

Ažurirano: 29.08.2023

 

 1. Valjanost i primjena ovih općih uvjeta

Ovi opći uvjeti upotrebe podataka vrijede za svakoga (u nastavku: korisnik) koji posjeti, odnosno koristi internetsku stranicu Valores koja je u vrijeme donošenja ovih uvjeta korištenja dostupna na internetskoj adresi https://www.valores.si (u nastavku: internetska stranica) i kojom upravlja društvo TIM VALORES, izobraževanje, d.o.o. (u nastavku: ponuđač).

Ovi uvjeti korištenja vrijede za cjelokupnu internetsku stranicu, za sve njezine sastavne dijelove i podstranice. Osim ovih uvjeta korištenja mogu za određene dijelove, podstranice ili za određene korisnike vrijediti i posebni uvjeti ili ugovorne odredbe.

Ovi uvjeti korištenja obvezuju korisnika kada prvi puta posjeti internetsku stranicu i prilikom svih naknadnih posjeta. Korištenjem internetske stranice korisnik potvrđuje da prihvaća i da se slaže sa svim odredbama ovih uvjeta korištenja.

U slučaju nesukladnosti između odredbi ovih općih uvjeta i ugovora između ponuđača i korisnika primjenjuju se odredbe ovakvog ugovora.
Ovi uvjeti korištenja mogu se bilo kada izmijeniti ili dopuniti bez upozorenja ili obavijesti. Korištenjem internetskih stranica pod izmijenjenim uvjetima korisnik potvrđuje da se slaže s izmjenama.

 

 1. Podatci o ponuđaču

Naziv: TIM VALORES, izobraževanje, d.o.o
Odgovorna osoba: Irena Linasi Rogač, direktorica
Adresa sjedištva tvrtke: Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana
E-adresa (adresa za prigovore, primjedbe, zahtjeve i izjave): info@valores.hr
Matični broj: 6530397000
ID za PDV: SI 69179565
Transakcijski račun: SI56 1010 0005 3198 190 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.) i
SI56 6000 0000 0587 406 (LON d.d., Kranj)

2.1 Pravna osnova

Ponuđač s osobnim podacima postupa u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Općom Uredbom GDPR i Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka koji uređuju obradu osobnih podataka, postupke i mjere zaštite, uključivo s odgovornošću i nadzorom u procesu njihove obrade.

 

 1. Korištenje portala

Korisnik se obvezuje da će internetsku stranicu koristiti u skladu sa zakonom i na uobičajen način, u skladu s njezinom namjenom. Pritom je dužan suzdržati se svih postupanja koja bi zadirala u prava ponuđača, korisnika ili trećih osoba ili koja bi navedenim osobama izazvala ili mogla izazvati štetu.

Ako korisnik internetsku stranicu koristi suprotno prethodnom stavku, ponuđač mu može bez prethodne obavijesti izbrisati korisnički račun i/ili privremeno onemogućiti pristup do internetske stranice. U slučaju ponavljanja kršenja ponuđač može korisniku bez prethodne obavijesti trajno onemogućiti pristup do internetske stranice.

 

 1. Isključenje odgovornosti

Ponuđač kod pripreme sadržaja internetske stranice postupa s najvećom brižnošću, ali zbog mogućih promjena podataka ne preuzima nikakvo jamstvo da su sadržaji (mišljenja, savjeti, informacije, novosti, obavijesti i sl.), objavljene na internetskoj stranici točne, potpune i pravilne i ne odgovara za eventualnu štetu koja bi nastala korisniku zbog njih samih ili jer se na njih oslonio i pridržavao ih se.

Svi sadržaji na internetskoj stranici u bilo kakvom obliku imaju samo informativnu svrhu. Niti jedan sadržaj na internetskoj stranici nije moguće smatrati individualnom investicijskom preporukom, jednako tako niti pozivom na potpis ugovora ili kao ponudu za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata. Ponuđač izričito upozorava korisnike da je prije investicije potrebno pribaviti odgovarajuće dodatno investicijsko savjetovanje; korisnik savjetovanje može dogovoriti kod ponuđača.

Ponuđač ne preuzima nikakvu jamstvo glede djelovanja ili dostupnosti internetske stranice i ne odgovara za eventualnu štetu koja bi nastala korisniku jer internetska stranica nije bila dostupna ili nije djelovala ili nije djelovala ispravno. Ponuđač si, ako smatra da je to potrebno, pridržava i pravo da bilo kada, iz bilo kojeg razloga i na potrebno vrijeme, bez prethodne obavijesti onemogući djelovanje ili dostupnost internetske stranice.

Ponuđač ne odgovara za štetu koja bi zbog korištenja internetske stranice mogla nastati korisniku na njegovoj strojnoj, programskoj ili drugoj opremi. Korisnik je dužan sam pobrinuti se za primjerenu zaštitu (antivirusnu i sl.) opreme pomoću koje pristupa do internetske stranice.

Registrirani korisnik dužan je na primjeren način brinuti se o sigurnosti i povjerljivosti podataka koje koristi za prijavu na internetskoj stranici (e-adresa, zaporka). Ako sumnja da prijavljene podatke koristi treća neovlaštena osoba ili da su podaci bili neovlašteno otkriveni, o tome je dužan bez odgađanja obavijestiti ponuđača. Ponuđač ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati korisniku jer je došlo do neovlaštenoga otkrivanja ili korištenja prijavnih podataka.

Ponuđač ne odgovara za sadržaj objavljen na internetskim stranicama izvan internetske stranice koje su dostupne preko hiper poveznica na internetskoj stranici. Svaka poveznica sa internetskom stranicom trećih osoba, na raspolaganju je samo radi preglednosti. Internetske stranice trećih osoba korisnik koristi na vlastitu odgovornost.

 

 1. Zaštita osobnih podataka i privatnosti

Ponuđač koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i spremanja osobnih podataka.

Ponuđač zaštitu osobnih podataka omogućuje u skladu s ovom politikom i sa zahtjevima za zaštitu osobnih podataka koje određuje zakonodavstvo Europske Unije i Općom uredbom GDPR.

 • a) Prikupljanje osobnih podataka o korisnicima

Ponuđač obrađuje osobne podatke na temelju osobne privole pojedinca na temelju sklopljenoga ugovora ili na temelju zakona.

Svaki korisnik internetskog mjesta koji na našoj internetskoj stranici izvrši unos osobnih podataka daje i aktivnu osobnu privolu za obradu osobnih podataka na temelju posebnog obrasca koji predaje prije poslanog upita/narudžbe/prijave na e-novosti.

Ponuđač o korisnicima koji su fizičke osobe, prilikom registracije na portalu prikuplja sljedeće osobne podatke: ime, prezime, e-poštanska adresa. Ponuđač o korisnicima koji stupe s njime u kontakt putem kojega od kontaktnih obrazaca prikuplja i sljedeće osobne podatke: adresa prebivališta, telefonski broj, zanimanje za investiranje u određeni metal, podatak o savjetniku za plemenite metale, željeni način kontaktiranja, željeni datum i sat kontaktiranja. Podatke koji su označeni kao obvezni, korisnik mora poslati jer u protivnom registracija, odnosno drukčija narudžba usluga nije moguća. Podatke koji su neobvezni, korisnik može poslati ako to želi. Korisnik koji ponuđaču ne pošalje neobvezne osobne podatke zbog toga ne trpi nikakve štetne posljedice.

 • b) Obrada podataka

Ponuđač će prikupljene podatke o korisnicima koristiti isključivo u sljedeće svrhe:

 • vođenje evidencije registriranih korisnika internetske stranice te omogućavanje prijave i korištenja internetske stranice registriranim korisnicima;
 • osobno kontaktiranje korisnika na njihovu želju za dodatnim savjetovanjem te slanje pojedinačnih ponuda;
 • povremeno slanje elektroničkih poruka sa sadržajem povezanim s ponuđačem ili internetskim mjestom, komercijalne ili nekomercijalne prirode;
 • statističke, marketinške i druge analize i istraživanja povezana s korisnicima portala i internetske trgovine.

Suglasnost za elektroničke obavijesti: E-novosti

Korisnik je suglasan i dozvoljava društvu Tim Valores d.o.o. da koristi elektroničku poštansku adresu (e-mail) korisnika za svrhe obavještavanja o aktualnostima na financijskim tržištima i tržištu plemenitih metala i sirovina te neposrednog marketinga poduzeća Tim Valores d.o.o. (oglasne kampanje, novosti o uslugama i proizvodima te događajima na kojima sudjeluje ili ih organizira). Korisnik je upoznat i da se s elektroničkih obavijesti može bilo kada odjaviti s povratnom porukom u kojoj će u predmetu poruke napisati ‘ODJAVA’.

Suglasnost za slanje osobnih podataka trećim osobama (ugovornim partnerima)

Korisnik je suglasan i dozvoljava društvu Tim Valores d.o.o da osobne podatke korisnika može slati trećim osobama (ugovornim partnerima poduzeća) u svrhe osobnog kontaktiranja i savjetovanja korisnika glede investiranja u plemenite metale. Treće osobe mogu povjerene podatke obrađivati isključivo u granicama ponuđačevog ovlaštenja i u skladu s namjenama koje su određene u točki 5.b, stavak prvi.

 • c) Zaštita podataka i vrijeme čuvanja

Ponuđač koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i spremanja osobnih podataka.

Ponuđač zaštitu osobnih podataka omogućava u skladu s ovom politikom i sa zahtjevima za zaštitu osobnih podataka koje određuje zakonodavstvo Europske Unije i Općom Uredbom GDPR.

Ponuđač podatke o korisnicima ni u kom slučaju neće omogućavati trećim osobama osim u slučajevima koji su navedeni u točki 6.b Pravnih obavijesti.

Korisnik je upoznat i suglasan je da ponuđač njegove podatke koje je ponuđaču poslao tijekom registracije čuva cijelo vrijeme kada korisnik ima status registriranog korisnika portala i još jednu godinu nakon prestanka ovog statusa. E-poštansku adresu ponuđač može čuvati za svrhe slanja komercijalnih ili nekomercijalnih poruka sve dok korisnik ne izjavi ili označi da više ne želi primati e-poštanske poruke. Ostale podatke ponuđač može čuvati sve dok je to nužno potrebno za postizanje namjene za koje su podaci bili prikupljeni, a nakon toga ih mora trajno izbrisati ili učinkovito anonimizirati tako da određeni podatak više nije moguće povezati s određenim korisnikom.

 • d) Prava korisnika prema općoj uredbi GDPR

Kao korisnik internetske stranice upoznati ste da bilo kada možete zahtijevati da vam kao ponuđač:

 • potvrdimo obrađuju li se ili ne podaci povezani s vama i da vam omogućimo uvid u vaše osobne podatke koji su sadržani u bazi osobnih podataka te njihovo prepisivanje ili kopiranje;
 • omogućimo uvid u katalog baze osobnih podataka, odn. evidenciju djelatnosti obrade osobnih podataka;
 • pošaljemo ispis osobnih podataka koji su sadržani u bazi osobnih podataka i koji se odnose na vas;
 • pošaljemo popis korisnika kojima su bili poslani osobni podaci, kada, po kojoj osnovi i za kakve namjene;
 • omogućimo informaciju o izvorima na kojima se zasnivaju zapisi koje o vama sadrži baza osobnih podataka i o metodi obrade;
 • omogućimo informaciju o namjeni obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju te sva potrebna pojašnjenja povezana s time;
 • pojasnimo tehničke, odnosno logičko-tehničke postupke odlučivanja u slučaju provođenja automatiziranog odlučivanja s obradom osobnih podataka pojedinca.

Kao korisnik naše internetske stranice upoznati ste sa činjenicom da imate u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka te Općom Uredbom GDPR i sljedeća prava:

 • da se obrada vaših osobnih podataka ograniči, kada vrijedi jedan od sljedećih slučajeva:
  • ako osporavate točnost podataka (obrada se ograničava na razdoblje koje nam omogućava provjeriti točnost osobnih podataka);
  • ako je obrada nezakonita i vi se protivite brisanju vaših osobnih podataka, te umjesto toga zahtijevate ograničenje njihova korištenja;
  • kao upravitelj osobne podatke više ne trebamo za dogovorene namjene obrade, nego ih vi trebate za ostvarivanje, izvođenje ili obranu pravnih zahtjeva;
  • u slučaju da podnesete prigovor povezan s obradom, dok se ne provjeri prevladavaju li zakoniti razlozi upravitelja nad vašim razlozima;
 • da se vaši osobni podaci u našoj bazi isprave (ponuđač je dužan ispraviti vaše netočne osobne podatke, jednako tako imate (uz uzimanje u obzir namjene obrade) pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključivo s prilaganjem dopunske izjave;
 • da se vaši osobni podaci izbrišu – ako više ne želite da se vaši osobni podaci obrađuju i uz uvjet da nema zakonskih razloga za njihovo daljnje čuvanje, odnosno obradu, možete zahtijevati da se vaši podaci izbrišu bez nepotrebnog odgađanja i to kada vrijedi jedan od sljedećih razloga (osim zakonskih iznimaka):
  • vaši osobni podaci više nisu potrebni za namjene za koje su bili prikupljeni ili nekako drukčije obrađeni;
  • opozovete privolu na temelju koje se odvija obrada ili kada za obradu ne postoji nikakva druga pravna podloga;
  • prigovarate obradi pod uvjetom da za obradu ne postoje nikakvi prevladavajući zakonski razlozi ili (bilo kada) prigovarate obradi kada se osobni podaci obrađuju za namjene neposrednog marketinga;
  • vaši osobni podaci bili su obrađeni nezakonito;
  • vaše osobne podatke potrebno je izbrisati za ispunjavanje pravne obveze u skladu s pravom EU;
  • vaši osobni podaci bili su prikupljeni u vezi s točno određenom ponudom.
 • da ste upoznati s rokom čuvanja vaših osobnih podataka;
 • da ste svjesni da imate pravo na pravno sredstvo – podnošenje žalbe;
 • da imate pravo na prenosivost osobnih podataka (vrijedi samo za osobne podatke koji su obrađeni automatizirano).

Korisnik može bilo kada ostvarivati svoja prava iz točke 4. (zahtjev, pregled, dopuna, ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, odnosno prestanak obrade osobnih podataka i sl.), putem e-pošte na adresu info@valores.hr ili pisano na adresu: Tim Valores d.o.o, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana.

Ova prava ne oslobađaju vas obveza koje imate prema Općim uvjetima, odnosno koja prema vama ima sklopljeni ugovor s ponuđačem.

 • e) Isključenje odgovornosti

Ponuđač ne odgovara za štetu koja bi korisniku nastala jer je ponuđaču poslao pogrešne, nepotpune ili neažurne podatke koji se odnose na njega.

Upravitelj internetske stranice moli korisnike koji se ne slažu s ovom politikom ili njezinim izmjenama ili dopunama da napuste internetsko mjesto te da ga ni u budućnosti više ne koriste.

 • f) Internetski kolačići

Ponuđač na internetskoj stranici koristi internetske kolačiće (u nastavku: kolačići). Nastavkom korištenja internetskog mjesta korisnik je suglasan s instalacijom kolačića na uređaj, putem kojega pristupa do internetskog mjesta. Više o kolačićima

Osim toga na mjestima gdje pojedini korisnik ulazi na vaša internetska mjesta, umetnite gornji tekst i internetsku poveznicu putem koje se korisnik može upoznati sa sadržajem kolačića (kao što već sada imate uređeno za internetsko mjesto http://www.valores.hr/).

Druga mogućnost je da članak 5. dopunjavate s podtočkom d), ili da neposredno u internetskom mjestu internetske trgovine putem obavijesti o kolačićima (kao što ga imate npr. na http://www.valores.hr/) upoznate s kolačićima.

 

 1. Prava intelektualnog vlasništva

Cjelokupni sadržaj internetske stranice, bez obzira na oblik (tekst, slike, filmovi, zvukovi, itd.), zaštićen je prema zakonu u zaštiti autorskih prava. Nositelj materijalnih autorskih prava na sadržajima objavljenima na internetskoj stranici je ponuđač i/ili osoba za koju je to kod pojedinog sadržaja izričito navedeno.

Ponuđač se s objavom na internetskoj stranici i omogućavanjem korištenja internetske stranice ne odriče niti jednog od materijalnih autorskih prava koje ima na sadržajima internetske stranice.

Bez izričite prethodne pisane dozvole ponuđača zabranjena je bilo kakva upotreba bilo kojeg sadržaja objavljenog na internetskoj stranici, za bilo kakve svrhe, osim za osobni pregled korisnika. Zloporaba može predstavljati kazneno djelo i za posljedicu može imati materijalnu odgovornost prekršitelja.

 

 1. Završne odredbe

Nevaljanost bilo koje odredbe ovih općih uvjeta, bez obzira na razlog nevaljanosti ne znači nevaljanost ovih uvjeta kao cjeline. U takvom slučaju se nevaljana odredba smatra nezapisanom, a ovi opći uvjeti vrijede i dalje bez ove odredbe.

Za pravne odnose između korisnika i ponuđača primjenjuje se pravo Republike Slovenije i pravo Europske Unije. Za rješavanje eventualnih sporova mjerodavan je stvarno nadležan sud u Ljubljani.

Ovi opći uvjeti, politika privatnosti i korištenje kolačića vrijede od 28.10.2020. do opoziva, odn. objave novih uvjeta.

Ažurirano: 29.08.2023

 

 1. Valjanost i primjena ovih općih uvjeta

Ovi opći uvjeti vrijede za svakoga (dalje: korisnik) koji posjećuje ili koristi aplikaciju Valores, koja je u trenutku prihvaćanja ovih uvjeta dostupna na internetskoj adresi https://app.valores.si (dalje: aplikacija) i kojom upravlja društvo TIM VALORES, izobraževanje, d.o.o. (dalje: pružatelj).

Ovi uvjeti obavezuju korisnika prilikom prve upotrebe aplikacije i svih budućih upotreba. Korištenjem aplikacije, korisnik potvrđuje da prihvaća i slaže se sa svim odredbama ovih uvjeta upotrebe.

U slučaju neslaganja između odredbi ovih općih uvjeta i ugovora između pružatelja i korisnika, primjenjuju se odredbe tog ugovora.

Ovi uvjeti upotrebe se mogu kad god promijeniti ili dopuniti, o čemu pružatelj obavještava korisnika putem aplikacije. Korištenjem aplikacije pod izmijenjenim uvjetima, korisnik potvrđuje da se slaže s promjenama.

 

 1. Podatci o ponuđaču

Naziv: TIM VALORES, izobraževanje, d.o.o
Odgovorna osobo: Irena Linasi Rogač, direktorica
Adresa sjedišta tvrtke: Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana
E-adresa (adresa za prigovore, primjedbe, zahtjeve i izjave): info@valores.hr
Matični broj: 6530397000
ID za PDV: SI 69179565
Transakcijski račun: SI56 1010 0005 3198 190 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.) i
SI56 6000 0000 0587 406 (LON d.d., Kranj)

2.1 Pravna osnova

Ponuđač s osobnim podacima postupa u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Općom Uredbom GDPR i Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka koji uređuju obradu osobnih podataka, postupke i mjere zaštite, uključivo s odgovornošću i nadzorom u procesu njihove obrade.

 

 1. Korištenje aplikacije

Korisnik se obvezuje koristiti aplikaciju na zakonit način i na uobičajen način, u skladu s njezinom svrhom. Pri tome se obvezuje suzdržati se svih postupaka koji bi narušavali prava pružatelja, drugih korisnika ili trećih osoba, ili koji bi navedenim osobama mogli prouzročiti štetu ili je mogu prouzročiti.

Ako korisnik koristi aplikaciju suprotno prethodnom odlomku, pružatelj može bez prethodne obavijesti izbrisati korisnički račun i/ili privremeno onemogućiti pristup aplikaciji. U slučaju ponavljanja kršenja, pružatelj može trajno onemogućiti korisniku pristup aplikaciji bez prethodne obavijesti.

 

 1. Isključenje odgovornosti

Ponuđač kod pripreme sadržaja internetske stranice i aplikacije postupa s najvećom pažnjom, ali zbog mogućih promjena podataka ne preuzima nikakvo jamstvo da su sadržaji dobiveni iz vanjskih izvora (drugi mediji i objave) točni, potpuni i ispravni, i nije odgovoran za eventualnu štetu koja bi korisniku mogla nastati zbog njih samih ili zbog toga što im je vjerovao i slijedio ih.

Svi sadržaji unutar aplikacije, u bilo kojem obliku, služe isključivo informativne svrhe. Nijedan sadržaj unutar aplikacije se ne može smatrati individualnim investicijskim savjetom, niti pozivom za potpisivanje ugovora ili ponudom za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata. Pružatelj izričito upozorava korisnike da je potrebno dobiti odgovarajuće dodatno investicijsko savjetovanje prije ulaganja; korisnici to mogu dobiti i od pružatelja.

Ponuđač ne daje nikakvo jamstvo u vezi s funkcioniranjem ili dostupnošću aplikacije i ne odgovara za eventualnu štetu koja bi korisniku mogla nastati zbog nedostupnosti, nefunkcioniranja ili nepravilnog funkcioniranja aplikacije. Pružatelj također zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga i za potrebno vrijeme, bez prethodne obavijesti, onemogući funkcioniranje ili dostupnost aplikacije, ako smatra da je to potrebno.

Ponuđač ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati korisniku zbog upotrebe aplikacije na njegovoj računalnoj, programskoj ili drugoj opremi. Korisnik je dužan osigurati odgovarajuću zaštitu (antivirus i sl.) opreme putem koje pristupa aplikaciji.

Registrirani korisnik mora na prikladan način paziti na sigurnost i povjerljivost podataka koje koristi za prijavu u aplikaciju (e-adresa, lozinka). Ako sumnja da nepooblaštena treća strana koristi njegove prijavne podatke ili da su podaci neovlašteno otkriveni, korisnik je obvezan o tome odmah obavijestiti pružatelja. Pružatelj ne odgovara za štetu koja bi korisniku mogla nastati zbog neovlaštenog otkrivanja ili korištenja prijavnih podataka.

 

 1. Zaštita osobnih podataka i privatnosti

Ponuđač koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i spremanja osobnih podataka.

Ponuđač zaštitu osobnih podataka omogućuje u skladu s ovom politikom i sa zahtjevima za zaštitu osobnih podataka koje određuje zakonodavstvo Europske Unije i Općom uredbom GDPR.

 • a) Prikupljanje osobnih podataka o korisnicima

Ponuđač obrađuje osobne podatke na temelju osobne privole pojedinca na temelju sklopljenoga ugovora ili na temelju zakona.

Svaki korisnik aplikacije koji unese osobne podatke također daje aktivan osobni pristanak za obradu osobnih podataka.

Ponuđač pri registraciji korisnika koji su fizičke osobe putem aplikacije prikuplja sljedeće osobne podatke: ime, prezime, e-mail adresa. Pružatelj također prikuplja sljedeće osobne podatke o korisnicima koji stupaju u kontakt s njim putem kontakt obrazaca: adresa prebivališta, telefonski broj, interes za ulaganje u određeni metal, informacija o savjetniku za plemenite metale, željeni način kontakta, željeni datum i vrijeme kontakta. Podaci označeni kao obavezni moraju biti dostavljeni od strane korisnika, inače registracija ili drugačije naručivanje usluga nije moguće. Neobavezne podatke korisnik može dostaviti prema svojoj želji. Korisnik koji ne dostavi pružatelju neobavezne osobne podatke neće pretrpjeti nikakve štetne posljedice zbog toga.

 • b) Obrada podataka

Ponuđač će prikupljene podatke o korisnicima koristiti isključivo u sljedeće svrhe:

 • održavanje evidencije registriranih korisnika aplikacije te omogućavanje prijave i upotrebe aplikacije registriranim korisnicima;
 • osobno kontaktiranje korisnika na njihovu želju za dodatnim savjetovanjem te slanje pojedinačnih ponuda;
 • povremeno slanje elektroničkih poruka sa sadržajem povezanim s ponuđačem ili internetskim mjestom, komercijalne ili nekomercijalne prirode;
 • statističke, marketinške i druge analize i istraživanja povezana s korisnici aplikacije.

Suglasnost za elektroničke obavijesti: E-novosti
Korisnik je suglasan i dozvoljava društvu Tim Valores d.o.o. da koristi elektroničku poštansku adresu (e-mail) korisnika za svrhe obavještavanja o aktualnostima na financijskim tržištima i tržištu plemenitih metala i sirovina te neposrednog marketinga poduzeća Tim Valores d.o.o. (oglasne kampanje, novosti o uslugama i proizvodima te događajima na kojima sudjeluje ili ih organizira). Korisnik je upoznat i da se s elektroničkih obavijesti može bilo kada odjaviti s povratnom porukom u kojoj će u predmetu poruke napisati ‘ODJAVA’.
Suglasnost za slanje osobnih podataka trećim osobama (ugovornim partnerima)
Korisnik je suglasan i dozvoljava društvu Tim Valores d.o.o da osobne podatke korisnika može slati trećim osobama (ugovornim partnerima poduzeća) u svrhe osobnog kontaktiranja i savjetovanja korisnika glede investiranja u plemenite metale. Treće osobe mogu povjerene podatke obrađivati isključivo u granicama ponuđačevog ovlaštenja i u skladu s namjenama koje su određene u točki 5.b, stavak prvi.

 • c) Zaštita podataka i vrijeme čuvanja

Ponuđač koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i spremanja osobnih podataka.

Ponuđač zaštitu osobnih podataka omogućava u skladu s ovom politikom i sa zahtjevima za zaštitu osobnih podataka koje određuje zakonodavstvo Europske Unije i Općom Uredbom GDPR.

Ponuđač podatke o korisnicima ni u kom slučaju neće omogućavati trećim osobama osim u slučajevima koji su navedeni u točki 5.b Pravnih obavijesti.

Korisnik je upoznat i suglasan je da ponuđač njegove podatke koje je ponuđaču poslao tijekom registracije čuva cijelo vrijeme kada korisnik ima status registriranog korisnika portala i još jednu godinu nakon prestanka ovog statusa. E-poštansku adresu ponuđač može čuvati za svrhe slanja komercijalnih ili nekomercijalnih poruka sve dok korisnik ne izjavi ili označi da više ne želi primati e-poštanske poruke. Ostale podatke ponuđač može čuvati sve dok je to nužno potrebno za postizanje namjene za koje su podaci bili prikupljeni, a nakon toga ih mora trajno izbrisati ili učinkovito anonimizirati tako da određeni podatak više nije moguće povezati s određenim korisnikom.

 • d) Prava korisnika prema općoj uredbi GDPR

Kao korisnik aplikacije upoznati ste, dda bilo kada možete zahtijevati da vam kao ponuđač:

 • potvrdimo obrađuju li se ili ne podaci povezani s vama i da vam omogućimo uvid u vaše osobne podatke koji su sadržani u bazi osobnih podataka te njihovo prepisivanje ili kopiranje;
 • omogućimo uvid u katalog baze osobnih podataka, odn. evidenciju djelatnosti obrade osobnih podataka;
 • pošaljemo ispis osobnih podataka koji su sadržani u bazi osobnih podataka i koji se odnose na vas;
 • pošaljemo popis korisnika kojima su bili poslani osobni podaci, kada, po kojoj osnovi i za kakve namjene;
 • omogućimo informaciju o izvorima na kojima se zasnivaju zapisi koje o vama sadrži baza osobnih podataka i o metodi obrade;
 • omogućimo informaciju o namjeni obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju te sva potrebna pojašnjenja povezana s time;
 • pojasnimo tehničke, odnosno logičko-tehničke postupke odlučivanja u slučaju provođenja automatiziranog odlučivanja s obradom osobnih podataka pojedinca.

Kao korisnik naše aplikacije supoznati ste sa činjenicom da imate u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka te Općom Uredbom GDPR i sljedeća prava:

 • da se obrada vaših osobnih podataka ograniči, kada vrijedi jedan od sljedećih slučajeva:
  • ako osporavate točnost podataka (obrada se ograničava na razdoblje koje nam omogućava provjeriti točnost osobnih podataka);
  • ako je obrada nezakonita i vi se protivite brisanju vaših osobnih podataka, te umjesto toga zahtijevate ograničenje njihova korištenja;
  • kao upravitelj osobne podatke više ne trebamo za dogovorene namjene obrade, nego ih vi trebate za ostvarivanje, izvođenje ili obranu pravnih zahtjeva;
  • u slučaju da podnesete prigovor povezan s obradom, dok se ne provjeri prevladavaju li zakoniti razlozi upravitelja nad vašim razlozima;
 • da se vaši osobni podaci u našoj bazi isprave  (ponuđač je dužan ispraviti vaše netočne osobne podatke, jednako tako imate (uz uzimanje u obzir namjene obrade) pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključivo s prilaganjem dopunske izjave;
 • da se vaši osobni podaci izbrišu – ako više ne želite da se vaši osobni podaci obrađuju i uz uvjet da nema zakonskih razloga za njihovo daljnje čuvanje, odnosno obradu, možete zahtijevati da se vaši podaci izbrišu bez nepotrebnog odgađanja i to kada vrijedi jedan od sljedećih razloga (osim zakonskih iznimaka):
  • vaši osobni podaci više nisu potrebni za namjene za koje su bili prikupljeni ili nekako drukčije obrađeni;
  • opozovete privolu na temelju koje se odvija obrada ili kada za obradu ne postoji nikakva druga pravna podloga;
  • prigovarate obradi pod uvjetom da za obradu ne postoje nikakvi prevladavajući zakonski razlozi ili (bilo kada) prigovarate obradi kada se osobni podaci obrađuju za namjene neposrednog marketinga;
  • vaši osobni podaci bili su obrađeni nezakonito;
  • vaše osobne podatke potrebno je izbrisati za ispunjavanje pravne obveze u skladu s pravom EU;
  • vaši osobni podaci bili su prikupljeni u vezi s točno određenom ponudom.
 • da ste upoznati s rokom čuvanja vaših osobnih podataka;
 • da ste svjesni da imate pravo na pravno sredstvo – podnošenje žalbe;
 • da imate pravo na prenosivost osobnih podataka (vrijedi samo za osobne podatke koji su obrađeni automatizirano).

Korisnik može bilo kada ostvarivati svoja prava iz točke 4. (zahtjev, pregled, dopuna, ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, odnosno prestanak obrade osobnih podataka i sl.), putem e-pošte na adresu info@valores.hr ili pisano na adresu: Tim Valores d.o.o, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Ova prava ne oslobađaju vas obveza koje imate prema Općim uvjetima, odnosno koja prema vama ima sklopljeni ugovor s ponuđačem.

 • e) Isključenje odgovornosti

Ponuđač ne odgovara za štetu koja bi korisniku nastala jer je ponuđaču poslao pogrešne, nepotpune ili neažurne podatke koji se odnose na njega.

Upravitelj internetske stranice moli korisnike koji se ne slažu s ovom politikom ili njezinim izmjenama ili dopunama da napuste internetsko mjesto te da ga ni u budućnosti više ne koriste.

 • f) Internetski kolačići

Ponuđač na internetskoj stranici koristi internetske kolačiće (u nastavku: kolačići). Nastavkom korištenja internetskog mjesta korisnik je suglasan s instalacijom kolačića na uređaj, putem kojega pristupa do internetskog mjesta. Više o kolačićima

 

 1. Prava intelektualnog vlasništva

Cjelokupni sadržaj internetske stranice, bez obzira na oblik (tekst, slike, filmovi, zvukovi, itd.), zaštićen je prema zakonu u zaštiti autorskih prava. Nositelj materijalnih autorskih prava na sadržajima objavljenima na internetskoj stranici je ponuđač i/ili osoba za koju je to kod pojedinog sadržaja izričito navedeno.

Ponuđač se s objavom na internetskoj stranici i omogućavanjem korištenja internetske stranice ne odriče niti jednog od materijalnih autorskih prava koje ima na sadržajima internetske stranice.

Bez izričite prethodne pisane dozvole ponuđača zabranjena je bilo kakva upotreba bilo kojeg sadržaja objavljenog na internetskoj stranici, za bilo kakve svrhe, osim za osobni pregled korisnika. Zloporaba može predstavljati kazneno djelo i za posljedicu može imati materijalnu odgovornost prekršitelja.

 

A) Opći uvjeti vezani uz ulaganje u plemenite metale putem aplikacije.

Opći uvjeti za kupnju, prodaju i pohranu plemenitih metala putem plana štednje plemenitih metala.

Opći uvjeti se odnose na jednokratne kupnje različitih plemenitih metala ili planove štednje koje klijent može odabrati iz ponude pružatelja.

 

 1. Kupnja plemenitih metala

Cijene plemenitih metala koje vrijede za korisnika unutar okvira računa štednje (jednokratno ili mjesečno) formiraju se na temelju kretanja burzovne cijene uz dodatak (troškovi s kojima je korisnik upoznat prilikom sklapanja ugovora).

 • Korisnik sam ili preko ovlaštene osobe pružatelja otvara račun štednje.
 • Prema ZPPDFT-u, korisnik mora izvršiti odgovarajuću identifikaciju. Također je potrebno da se uplata izvodi s bankovnog računa stvarnog kupca, koji je istovremeno korisnik. Identifikaciju provodi ovlaštena osoba pružatelja.
 • Korisnik može birati između različitih investicijskih mogućnosti koje su navedene u aplikaciji i jasno označene.
 • Prilikom narudžbe plemenitih metala dobiva upute za uplatu ugovorene svote ili daje nalog za teret SEPA-e. Plaćanje plemenitih metala moguće je isključivo preko transakcijskog računa pružatelja. Gotovinsko plaćanje nije moguće.
 • U trenutku uplate, korisnik još ne zna po kojoj cijeni će kupiti plemenite metale, niti koliko će jedinica pojedinog metala dobiti na svoj račun.
 • Kada korisnikova uplata stigne na poslovni račun pružatelja, putem sigurnog web portala se izvršava kupnja.
 • Pružatelj izvršava kupnju unutar pet radnih dana od primitka uplate.
 • Kada je kupnja obavljena, korisnik dobiva potvrdu kupnje i račun na svoju elektroničku adresu. Važeća elektronička adresa korisnika istovremeno je osnovni podatak (uz lozinku) za prijavu u račun štednje u aplikaciji.

 

 1. Plan štednje

Korisnik osim povremenih kupovina također ima mogućnost kreiranja plana štednje. Na planu štednje primjenjuju se sva pravila ovih općih uvjeta osim ako uvjeti izričito određuju drukčije.

Kupnja putem plana štednje je dugoročan odnos putem kojeg klijent kupuje odabrane plemenite metale iz plana štednje s fiksnim iznosom i redovitim mjesečnim uplatama. Minimalni iznos mjesečne kupnje je 50,00 €. Količina plemenitih metala izražena u gramima uvijek se preračunava i zaokružuje na četiri decimalna mjesta. Nakon svake kupnje korisnik prima račun i obračun uplate na svoju elektroničku adresu.

Teret putem SEPA naloga izvršava se 8. ili 18. u mjesecu. Kupnja plemenitih metala obavlja se unutar 5 radnih dana od primitka sredstava na račun.
Plan štednje može se u svakom trenutku zatvoriti pod uvjetom da na njemu nema više sredstava (plemenitih metala). Korisnik zatvaranje računa provodi samostalno ili putem savjetnika.

Svaku promjenu koja je izvršena putem savjetnika, korisnik potvrđuje putem poveznice koju dobiva putem elektroničke pošte.

 

 1. Pohrana

Pohrana plemenitih metala je odvojen pravni posao od kupovine i naplaćuje se.
Troškovi pohrane naplaćuju se proporcionalno godišnjem trošku pohrane za svaki pojedini dan i vrednuju se prema burzovnoj vrijednosti koja vrijedi tog dana. Troškovi pohrane navedeni su u Cjeniku naknada i troškova.

Sa štedljivog računa korisnika, troškovi pohrane naplaćuju se putem smanjenja količine plemenitih metala, izražene u gramima, u skladu s obračunom izvedenim 1. siječnja i 1. srpnja za prethodno polugodište. Korisnik prima račun i izvješće o obračunu pohrane na svoju elektroničku adresu.

Plemeniti metali korisnika pohranjeni su u carinskim slobodnim prostorima u Lihtenštajnu, gdje pružatelj osigurava organiziranu i osiguranu pohranu plemenitih metala putem ugovornog partnera OZL (Offenes Zolllager in Liechtenstein), koji je pod strogim nadzorom regulatora tržišta FMA (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein) i službeno certificiran za svoje poslovanje.

Pružatelj jamči da su plemeniti metali korisnika uvijek pohranjeni u odgovarajućoj količini i u odgovarajućem metalu, što potvrđuje i ovlašteni revizor jednom godišnje. Izvješća su dostupna na sjedištu pružatelja.

Korisnik uvijek ostaje vlasnik plemenitih metala koje je naručio i platio. Plemeniti metali koji su pohranjeni nisu dio imovine pružatelja niti njegovog partnera, stoga se ne vrednuju u financijskim izvještajima i nisu dio stečajne mase pružatelja.

 

 1. Pravo na odustajanje

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni list RS, br. 98/04 sa promjenama, ZVPot-NPB 10), korisnik ima pravo na odustajanje, koje može ostvariti zatvaranjem svog štednog računa. Korisnik može zatvoriti račun u aplikaciji samostalno ili naručiti to pisanim putem putem elektroničke pošte na info@valores.hr.

 

 1. Posljedice odustajanja

Korisnik ima pravo na povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa samo u slučaju kada je iznos po ugovoru već uplaćen na transakcijski račun pružatelja i kupnja još nije izvršena. U slučaju da je kupnja već izvršena, korisnik ipak ima pravo na zatvaranje štednog računa. Njegovi plemeniti metali na računu se prodaju, a korisniku se isplaćuje otkupna vrijednost. Ta se može razlikovati od iznosa koji je korisnik platio, jer ovisi o kretanju cijene metala na burzi i troškovima. Za isplatu koristimo ista sredstva plaćanja koja je korisnik koristio za izvršenje početne uplate, osim ako nije izričito dogovoreno drugačije.

 

 1. Otkup plemenitih metala

Korisnik ima mogućnost kad god prodati plemenite metale, djelomično ili u cijelosti. To čini putem zahtjeva za prodaju izravno u aplikaciji ili preko savjetnika. U potonjem slučaju, korisnik potvrđuje odluku za prodaju plemenitih metala putem e-pošte.

Otkupna cijena oblikuje se na temelju kretanja burzovne cijene, umanjene za troškove otkupa koji su vidljivi u Cjeniku naknada i troškova.
Otkup se provodi u roku od dva radna dana od primitka pravilno ispunjenog zahtjeva za prodaju plemenitih metala. Kada klijent potvrdi prodaju plemenitih metala, povlačenje nije više moguće.

Iznos od ponuđača prenosi se na transakcijski račun korisnika unutar sedam do četrnaest radnih dana od potvrde primitka zahtjeva za prodaju plemenitih metala od strane ponuđača.

Korisnik može za investicijsko zlato zatražiti isporuku jednom godišnje, i to tijekom siječnja nakon obračuna skladištenja. Minimalna jedinica za isporuku iznosi 50 g. Korisnik će plemenite metale primiti unutar tri tjedna od podnošenja zahtjeva za podizanje uz plaćanje poštarine ili zaštićenog transporta prema važećem tarifniku transportne usluge. Isporuka investicijskog srebra nije moguća. Korisnik može prodati srebro, a zatim kupiti zlato za koje može zahtijevati isporuku. Uvjeti isporuke su isti kao što je gore navedeno. U slučaju zahtjeva za otkup ili preuzimanje sačuvanih metala, korisnik također mora platiti trošak skladištenja za razdoblje koje još nije platio.
Ovlašteni dobavljač od strane ponuđača zadržava pravo identifikacije primatelja robe (pregled osobnog dokumenta), kako bi se osiguralo da se naručena roba isporuči pravoj osobi/korisniku.

Za sve moguće sporove nadležan je sud u Ljubljani.

Porezni aspekt: fizičke osobe nisu oporezive na razliku između kupovne i prodajne vrijednosti. U slučaju pravnih osoba i samostalnih poduzetnika, ulaganje se smatra kapitalnim dobitkom tvrtke. Porezni zakoni se mogu promijeniti, pa korisnik mora pratiti eventualne promjene sam.

 

 1. Obavještavanje korisnika o stanju na štednom računu

Korisnik prilikom svake kupovine dobiva potvrdni e-mail na svoju elektroničku adresu sa svim podacima o svojoj kupovini i stanju na štednom računu (što je kupio, koliko količine plemenitih metala izraženo u gramima dobio za uplaćeni iznos i kakvo je konačno stanje njegove imovine na štednom računu). Korisnik ima mogućnost uvida u povijest svih transakcija koje je izveo unutar svog štednog računa. Prilikom kreiranja štednog računa, korisnik potvrđuje da je upoznat i da se slaže sa Općim uvjetima za kupovinu, prodaju i pohranu plemenitih metala putem štednog računa.

Korisnik može kad god želi sam provjeriti stanje putem aplikacije na adresi https://app.valores.si.

 

 1. Završne odredbe

Nevažećnost bilo koje odredbe ovih općih uvjeta, bez obzira na razlog nevažećnosti, ne znači nevažećost ovih uvjeta kao cjeline. U takvom slučaju, nevažeća odredba se smatra nezapisanom, dok ovi opći uvjeti i dalje ostaju važeći bez te odredbe.
Za pravne odnose između korisnika i ponuditelja primjenjuje se pravo Republike Slovenije i pravo Europske unije. Za rješavanje eventualnih sporova nadležno je stvarno nadležno sud u Ljubljani.

Ovi opći uvjeti, politika privatnosti i korištenje kolačića vrijede od 10.12.2020. do opoziva ili objave novih uvjeta.

Kupnja ili prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do ostvarenja svojih ciljeva

Kupnja ili prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do ostvarenja svojih ciljeva