Pravne odredbe

Ažurirano: 04.04.2023

 

 1. Valjanost i primjena ovih općih uvjeta

Ovi opći uvjeti upotrebe podataka vrijede za svakoga (u nastavku: korisnik) koji posjeti, odnosno koristi internetsku stranicu Valores koja je u vrijeme donošenja ovih uvjeta korištenja dostupna na internetskoj adresi https://www.valores.si (u nastavku: internetska stranica) i kojom upravlja društvo TIM VALORES, izobraževanje, d.o.o. (u nastavku: ponuđač).

Uvi uvjeti korištenja vrijede za cjelokupnu internetsku stranicu, za sve njezine sastavne dijelove i podstranice. Osim ovih uvjeta korištenja mogu za određene dijelove, podstranice ili za određene korisnike vrijediti i posebni uvjeti ili ugovorne odredbe.

Ovi uvjeti korištenja obvezuju korisnika kada prvi puta posjeti internetsku stranicu i prilikom svih naknadnih posjeta. Korištenjem internetske stranice korisnik potvrđuje da prihvaća i da se slaže sa svim odredbama ovih uvjeta korištenja.

U slučaju nesukladnosti između odredbi ovih općih uvjeta i ugovora između ponuđača i korisnika primjenjuju se odredbe ovakvog ugovora.
Uvi uvjeti korištenja mogu se bilo kada izmijeniti ili dopuniti bez upozorenja ili obavijesti. Korištenjem internetskih stranica pod izmijenjenim uvjetima korisnik potvrđuje da se slaže s izmjenama.

 1. Podatci o ponuđaču

Naziv: TIM VALORES, izobraževanje, d.o.o.
Odgovorna osoba: Irena Linasi Rogač, direktorica
Poslovna adresa: Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana
E-adresa (adresa za prigovore, primjedbe, zahtjeve i izjave): info@valores.si
Matični broj: 6530397000
ID za PDV: SI 69179565
Temeljni kapital: 57.500,00 EUR
Transakcijski račun: SI56 1010 0005 3198 190 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.) i SI56 6000 0000 0587 406 (LON d.d., Kranj)

2.1 Pravna podloga

Ponuđač s osobnim podacima postupa u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Općom Uredbom GDPR i Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka koji uređuju obradu osobnih podataka, postupke i mjere zaštite, uključivo s odgovornošću i nadzorom u procesu njihove obrade.

 

 1. Korištenje portala

Korisnik se obvezuje da će internetsku stranicu koristiti u skladu sa zakonom i na uobičajen način, u skladu s njezinom namjenom. Pritom je dužan suzdržati se svih postupanja koja bi zadirala u prava ponuđača, korisnika ili trećih osoba ili koja bi navedenim osobama izazvala ili mogla izazvati štetu.

Ako korisnik internetsku stranicu koristi suprotno prethodnom stavku, ponuđač mu može bez prethodne obavijesti izbrisati korisnički račun i/ili privremeno onemogućiti pristup do internetske stranice. U slučaju ponavljanja kršenja ponuđač može korisniku bez prethodne obavijesti trajno onemogućiti pristup do internetske stranice.

 

 1. Isključenje odgovornosti

Ponuđač kod pripreme sadržaja internetske stranice postupa s najvećom brižnošću, ali zbog mogućih promjena podataka ne preuzima nikakvo jamstvo da su sadržaji (mišljenja, savjeti, informacije, novosti, obavijesti i sl.), objavljene na internetskoj stranici točne, potpune i pravilne i ne odgovara za eventualnu štetu koja bi nastala korisniku zbog njih samih ili jer se na njih oslonio i pridržavao ih se.

Svi sadržaji na internetskoj stranici u bilo kakvom obliku imaju samo informativnu svrhu. Niti jedan sadržaj na internetskoj stranici nije moguće smatrati individualnom investicijskom preporukom, jednako tako niti pozivom na potpis ugovora ili kao ponudu za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata. Ponuđač izričito upozorava korisnike da je prije investicije potrebno pribaviti odgovarajuće dodatno investicijsko savjetovanje; korisnik savjetovanje može dogovoriti kod ponuđača.

Ponuđač ne preuzima nikakvu jamstvo glede djelovanja ili dostupnosti internetske stranice i ne odgovara za eventualnu štetu koja bi nastala korisniku jer internetska stranica nije bila dostupna ili nije djelovala ili nije djelovala ispravno. Ponuđač si, ako smatra da je to potrebno, pridržava i pravo da bilo kada, iz bilo kojeg razloga i na potrebno vrijeme, bez prethodne obavijesti onemogući djelovanje ili dostupnost internetske stranice.

Ponuđač ne odgovara za štetu koja bi zbog korištenja internetske stranice mogla nastati korisniku na njegovoj strojnoj, programskoj ili drugoj opremi. Korisnik je dužan sam pobrinuti se za primjerenu zaštitu (antivirusnu i sl.) opreme pomoću koje pristupa do internetske stranice.

Registrirani korisnik dužan je na primjeren način brinuti se o sigurnosti i povjerljivosti podataka koje koristi za prijavu na internetskoj stranici (e-adresa, zaporka). Ako sumnja da prijavljene podatke koristi treća neovlaštena osoba ili da su podaci bili neovlašteno otkriveni, o tome je dužan bez odgađanja obavijestiti ponuđača. Ponuđač ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati korisniku jer je došlo do neovlaštenoga otkrivanja ili korištenja prijavnih podataka.

Ponuđač ne odgovara za sadržaj objavljen na internetskim stranicama izvan internetske stranice koje su dostupne preko hiper poveznica na internetskoj stranici. Svaka poveznica sa internetskom stranicom trećih osoba, na raspolaganju je samo radi preglednosti. Internetske stranice trećih osoba korisnik koristi na vlastitu odgovornost.

 1. Zaštita osobnih podataka i privatnosti

Ponuđač koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i spremanja osobnih podataka.

Ponuđač zaštitu osobnih podataka omogućuje u skladu s ovom politikom i sa zahtjevima za zaštitu osobnih podataka koje određuje zakonodavstvo Europske Unije i Općom uredbom GDPR.

 • a) Prikupljanje osobnih podataka o korisnicima

Ponuđač obrađuje osobne podatke na temelju osobne privole pojedinca na temelju sklopljenoga ugovora ili na temelju zakona.

Svaki korisnik internetskog mjesta koji na našoj internetskoj stranici izvrši unos osobnih podataka daje i aktivnu osobnu privolu za obradu osobnih podataka na temelju posebnog obrasca koji predaje prije poslanog upita/narudžbe/prijave na e-novosti.

Ponuđač o korisnicima koji su fizičke osobe, prilikom registracije na portalu prikuplja sljedeće osobne podatke: ime, prezime, e-poštanska adresa. Ponuđač o korisnicima koji stupe s njime u kontakt putem kojega od kontaktnih obrazaca prikuplja i sljedeće osobne podatke: adresa prebivališta, telefonski broj, zanimanje za investiranje u određeni metal, podatak o savjetniku za plemenite metale, željeni način kontaktiranja, željeni datum i sat kontaktiranja. Podatke koji su označeni kao obvezni, korisnik mora poslati jer u protivnom registracija, odnosno drukčija narudžba usluga nije moguća. Podatke koji su neobvezni, korisnik može poslati ako to želi. Korisnik koji ponuđaču ne pošalje neobvezne osobne podatke zbog toga ne trpi nikakve štetne posljedice.

 • b) Obrada podataka

Ponuđač će prikupljene podatke o korisnicima koristiti isključivo u sljedeće svrhe:

 • vođenje evidencije registriranih korisnika internetske stranice te omogućavanje prijave i korištenja internetske stranice registriranim korisnicima;
 • osobno kontaktiranje korisnika na njihovu želju za dodatnim savjetovanjem te slanje pojedinačnih ponuda;
 • povremeno slanje elektroničkih poruka sa sadržajem povezanim s ponuđačem ili internetskim mjestom, komercijalne ili nekomercijalne prirode;
 • statističke, marketinške i druge analize i istraživanja povezana s korisnicima portala i internetske trgovine.

Suglasnost za elektroničke obavijesti: E-novosti
Korisnik je suglasan i dozvoljava društvu Tim Valores d.o.o. da koristi elektroničku poštansku adresu (e-mail) korisnika za svrhe obavještavanja o aktualnostima na financijskim tržištima i tržištu plemenitih metala i sirovina te neposrednog marketinga poduzeća Tim Valores d.o.o. (oglasne kampanje, novosti o uslugama i proizvodima te događajima na kojima sudjeluje ili ih organizira). Korisnik je upoznat i da se s elektroničkih obavijesti može bilo kada odjaviti s povratnom porukom u kojoj će u predmetu poruke napisati ‘ODJAVA’.

Suglasnost za slanje osobnih podataka trećim osobama (ugovornim partnerima)

Korisnik je suglasan i dozvoljava društvu Tim Valores d.o.o da osobne podatke korisnika može slati trećim osobama (ugovornim partnerima poduzeća) u svrhe osobnog kontaktiranja i savjetovanja korisnika glede investiranja u plemenite metale. Treće osobe mogu povjerene podatke obrađivati isključivo u granicama ponuđačevog ovlaštenja i u skladu s namjenama koje su određene u točki 5.b, stavak prvi.

 • c) Zaštita podataka i vrijeme čuvanja

Ponuđač koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i spremanja osobnih podataka.

Ponuđač zaštitu osobnih podataka omogućava u skladu s ovom politikom i sa zahtjevima za zaštitu osobnih podataka koje određuje zakonodavstvo Europske Unije i Općom Uredbom GDPR.

Ponuđač podatke o korisnicima ni u kom slučaju neće omogućavati trećim osobama osim u slučajevima koji su navedeni u točki 6.b Pravnih obavijesti.

Korisnik je upoznat i suglasan je da ponuđač njegove podatke koje je ponuđaču poslao tijekom registracije čuva cijelo vrijeme kada korisnik ima status registriranog korisnika portala i još jednu godinu nakon prestanka ovog statusa. E-poštansku adresu ponuđač može čuvati za svrhe slanja komercijalnih ili nekomercijalnih poruka sve dok korisnik ne izjavi ili označi da više ne želi primati e-poštanske poruke. Ostale podatke ponuđač može čuvati sve dok je to nužno potrebno za postizanje namjene za koje su podaci bili prikupljeni, a nakon toga ih mora trajno izbrisati ili učinkovito anonimizirati tako da određeni podatak više nije moguće povezati s određenim korisnikom.

 • d) Prava korisnika prema općoj uredbi GDPR

Kao korisnik internetske stranice upoznati ste da bilo kada možete zahtijevati da vam kao ponuđač:

 • potvrdimo obrađuju li se ili ne podaci povezani s vama i da vam omogućimo uvid u vaše osobne podatke koji su sadržani u bazi osobnih podataka te njihovo prepisivanje ili kopiranje;
 • omogućimo uvid u katalog baze osobnih podataka, odn. evidenciju djelatnosti obrade osobnih podataka;
 • pošaljemo ispis osobnih podataka koji su sadržani u bazi osobnih podataka i koji se odnose na vas;
 • pošaljemo popis korisnika kojima su bili poslani osobni podaci, kada, po kojoj osnovi i za kakve namjene;
 • omogućimo informaciju o izvorima na kojima se zasnivaju zapisi koje o vama sadrži baza osobnih podataka i o metodi obrade;
 • omogućimo informaciju o namjeni obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju te sva potrebna pojašnjenja povezana s time;
 • pojasnimo tehničke, odnosno logičko-tehničke postupke odlučivanja u slučaju provođenja automatiziranog odlučivanja s obradom osobnih podataka pojedinca.

Kao korisnik naše internetske stranice upoznati ste sa činjenicom da imate u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka te Općom Uredbom GDPR i sljedeća prava:

 • da se obrada vaših osobnih podataka ograniči, kada vrijedi jedan od sljedećih slučajeva:
  • ako osporavate točnost podataka (obrada se ograničava na razdoblje koje nam omogućava provjeriti točnost osobnih podataka);
  • ako je obrada nezakonita i vi se protivite brisanju vaših osobnih podataka, te umjesto toga zahtijevate ograničenje njihova korištenja;
  • kao upravitelj osobne podatke više ne trebamo za dogovorene namjene obrade, nego ih vi trebate za ostvarivanje, izvođenje ili obranu pravnih zahtjeva;
  • u slučaju da podnesete prigovor povezan s obradom, dok se ne provjeri prevladavaju li zakoniti razlozi upravitelja nad vašim razlozima;
 • da se vaši osobni podaci u našoj bazi isprave  (ponuđač je dužan ispraviti vaše netočne osobne podatke, jednako tako imate (uz uzimanje u obzir namjene obrade) pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključivo s prilaganjem dopunske izjave;
 • da se vaši osobni podaci izbrišu – ako više ne želite da se vaši osobni podaci obrađuju i uz uvjet da nema zakonskih razloga za njihovo daljnje čuvanje, odnosno obradu, možete zahtijevati da se vaši podaci izbrišu bez nepotrebnog odgađanja i to kada vrijedi jedan od sljedećih razloga (osim zakonskih iznimaka):
  • vaši osobni podaci više nisu potrebni za namjene za koje su bili prikupljeni ili nekako drukčije obrađeni;
  • opozovete privolu na temelju koje se odvija obrada ili kada za obradu ne postoji nikakva druga pravna podloga;
  • prigovarate obradi pod uvjetom da za obradu ne postoje nikakvi prevladavajući zakonski razlozi ili (bilo kada) prigovarate obradi kada se osobni podaci obrađuju za namjene neposrednog marketinga;
  • vaši osobni podaci bili su obrađeni nezakonito;
  • vaše osobne podatke potrebno je izbrisati za ispunjavanje pravne obveze u skladu s pravom EU;
  • vaši osobni podaci bili su prikupljeni u vezi s točno određenom ponudom.
  • da ste upoznati s rokom čuvanja vaših osobnih podataka;
  • da ste svjesni da imate pravo na pravno sredstvo – podnošenje žalbe;
  • da imate pravo na prenosivost osobnih podataka (vrijedi samo za osobne podatke koji su obrađeni automatizirano).

Korisnik može bilo kada ostvarivati svoja prava iz točke 4. (zahtjev, pregled, dopuna, ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, odnosno prestanak obrade osobnih podataka i sl.), putem e-pošte na adresu info@valores.hr ili pisano na adresu: Tim Valores d.o.o, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Ova prava ne oslobađaju vas obveza koje imate prema Općim uvjetima, odnosno koja prema vama ima sklopljeni ugovor s ponuđačem.

 • e) Isključenje odgovornosti

Ponuđač ne odgovara za štetu koja bi korisniku nastala jer je ponuđaču poslao pogrešne, nepotpune ili neažurne podatke koji se odnose na njega.

Upravitelj internetske stranice moli korisnike koji se ne slažu s ovom politikom ili njezinim izmjenama ili dopunama da napuste internetsko mjesto te da ga ni u budućnosti više ne koriste.

 • f) Internetski kolačići

Ponuđač na internetskoj stranici koristi internetske kolačiće (u nastavku: kolačići). Nastavkom korištenja internetskog mjesta korisnik je suglasan s instalacijom kolačića na uređaj, putem kojega pristupa do internetskog mjesta.Više o kolačićima

Osim toga na mjestima gdje pojedini korisnik ulazi na vaša internetska mjesta, umetnite gornji tekst i internetsku poveznicu putem koje se korisnik može upoznati sa sadržajem kolačića (kao što već sada imate uređeno za internetsko mjesto http://www.valores.hr/).

Druga mogućnost je da članak 5. dopunjavate s podtočkom d), ili da neposredno u internetskom mjestu internetske trgovine putem obavijesti o kolačićima (kao što ga imate npr. na http://www.valores.hr/) upoznate s kolačićima.

 

 1. Prava intelektualnog vlasništva

Cjelokupni sadržaj internetske stranice, bez obzira na oblik (tekst, slike, filmovi, zvukovi, itd.), zaštićen je prema zakonu u zaštiti autorskih prava. Nositelj materijalnih autorskih prava na sadržajima objavljenima na internetskoj stranici je ponuđač i/ili osoba za koju je to kod pojedinog sadržaja izričito navedeno.

Ponuđač se s objavom na internetskoj stranici i omogućavanjem korištenja internetske stranice ne odriče niti jednog od materijalnih autorskih prava koje ima na sadržajima internetske stranice.
Bez izričite prethodne pisane dozvole ponuđača zabranjena je bilo kakva upotreba bilo kojeg sadržaja objavljenog na internetskoj stranici, za bilo kakve svrhe, osim za osobni pregled korisnika. Zloporaba može predstavljati kazneno djelo i za posljedicu može imati materijalnu odgovornost prekršitelja.

 

 1. Završne odredbe

Nevaljanost bilo koje odredbe ovih općih uvjeta, bez obzira na razlog nevaljanosti ne znači nevaljanost ovih uvjeta kao cjeline. U takvom slučaju se nevaljana odredba smatra nezapisanom, a ovi opći uvjeti vrijede i dalje bez ove odredbe.

Za pravne odnose između korisnika i ponuđača primjenjuje se pravo Republike Slovenije i pravo Europske Unije. Za rješavanje eventualnih sporova mjerodavan je stvarno nadležan sud u Ljubljani.

Ovi opću uvjeti, politika privatnosti i korištenje kolačića vrijede od 28.10.2020. do opoziva, odn. objave novih uvjeta.

Kupnja ilj prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva

Kupnja ilj prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva