Financijska abeceda

Broker

Posrednik je neovisna stranka čije se usluge često koriste u određenim panogama. Glavna odgovornost posrednika je u povezivanju prodavača i kupaca. Zato posrednik obavlja funkciju posredništva između trećih osoba, kupaca i prodavača. Kao primjer možemo navesti nekretninskog ili burzovnog posrednika, koji olakšava prodaju nekretnine. Posrednici mogu posredovati istraživanja na tržištu i tržišne podatke. Posrednici mogu zastupati prodavača ili kupca, ali ne oboje istovremeno. Posrednici su gotovo uvijek potrebni za kupnju i prodaju financijskih instrumenata. Posrednicima moraju biti na raspolaganju alati i izvori kako bi ostvarili što veću bazu kupaca i prodavača

Određene vrste posrednika, npr. posrednici za prodaju nekretnina, često imaju stroge državne zahtjeve za upotrebu ovog izraza, npr. posrednici u zračnom prometu obično nemaju formalnih zahtjeva za licenciranje ili osposobljavanje. Posrednik-trgovac je posrednik koji posluje na svoj račun i klijentima olakšava transakcije.

Bretton Woods (sustav)

U američkom gradiću Bretton Woods u srpnju 1944. godine na konferenciji, na kojoj je sudjelovalo 44 država, postavljeni su temelji novog međunarodnog novčanog sustava, potpisom sporazuma o zlatno – deviznom standardu koji je različite narodne valute čvrsto vezao uz američki dolar, a sljedećeg uz zlato. SAD su dobile zadatak da tečaj dolara u odnosu na zlato održavaju po cijeni od 35 USD po unci. Sporazum je ostao na snazi sve do 15. kolovoza 1971. godine, kada su SAD unilateralno poništile sporazum. Ovim aktom zlato se demonetariziralo, odnosno zlatu je oduzeta monetarna funkcija.

Bullion

Originalno znači „kovnica“ ili prostor za taljenje. Na tržištu se koristi izraz slitina (legura) koja se odnosi na fizičko zlato i srebro visoke čvrstoće i koje se često čuva u obliku poluga ili kovanica.

Robna razmjena

Prije mnogih tisućljeća naši preci živjeli su kao lovci i poljoprivrednici koji su svoja polja obrađivali alatima od kamena. U tom razdoblju ljudi su se bavili robnom razmjenom što znači da roba ili određeno dobro ima neku vrijednost.

Burzovni indeks

Burzovni indeks kombinirana je i prosječna vrijednost izračunata temeljem vrijednosti pojedinih komponenti indeksa. Omogućuje usporedbu rasta s rastom tržišta, na koje su preusmjerene investicije. Najstariji i najpoznatiji indeks je američki indeks Dow Jones.

Bankarstvo

Banke su financijske institucije koje depozite povezuju s pozajmicama ili, drugim riječima, višak novčanih sredstava s manjkom novčanih sredstava. Poznajemo komercijalne, investicijske i centralne banke.

Bankovno jamstvo

Bankovno jamstvo je oblik jamstva za točno određeni rizik. Banka, kao jamac, dužna je izvršiti jamstvo na prvi poziv, ispunjavanjem uvjeta navedenih u jamstvu. Izdavatelj jamstva unaprijed se odriče svih prigovora na transakciju.

Bruto domaći proizvod

Bruto domaći proizvod mjerilo je gospodarske razvijenosti države. Definiran je kao vrijednost ukupno proizvedene robe i usluga, smanjena za vrijednost robe ili usluga koje se koriste prilikom njihovog stvaranja.

Blockchain

Blockchain (hrvatski: lanac blokova) je rastući popis zapisa, koji se zovu blokovi, povezani s kriptografijom. Svaki blok sadrži kriptografsko rasipanje prethodnog bloka, vremenski pečat i podatke o transakcijama.

U svojoj konstrukciji, lanac blokova otporan je na promjenu podataka. To je „otvorena, podijeljena knjiga koja učinkovito te na dokaziv i trajan način bilježi transakcije između obje strane.“ Za upotrebu kao podijeljenu knjigu lancem blokova obično upravlja mreža računala koja se pridržava komunikacijskih protokola među čvorovima i protokola za potvrdu novih blokova. Nakon što se podaci zabilježe u bilo kojem bloku, više nije moguća njihova promjena bez promjena svih ostalih blokova, što zahtijeva suglasnost mrežne većine. Iako zapisi blokova nisu promjenjivi, lanci blokova smatraju se sigurnima u svojoj konstrukciji i predstavljaju distribuirani računalni sustav visoke otpornosti. Zato je lancem blokova zahtijevana decentralizirana suglasnost.

Blockchain je 2008. godine izumila osoba (ili zajednica ljudi) pod imenom Satoshi Nakamoto, a njegov identitet i do danas ostaje velika nepoznanica. Izum lanca blokova za bitcoin postaje prva digitalna valuta koja je uklonila problem dvostruke uporabe, bez potrebe za pouzdanim autoritetom ili središnjim poslužiteljem. Blockchain je vrsta platnih tračnica. Pojedini blockchainovi predloženi su i za poslovnu upotrebu.

Bitcoin

Bitcoin (₿) je kriptovaluta koju je 2008. godine izumila nepoznata osoba ili skupina ljudi pod imenom Satoshi Nakamoto, a puštena je u promet 2009. godine kada je njegova implementacija bila izdana kao programska oprema otvorenog koda.

Radi se o decentraliziranoj digitalnoj valuti bez centralne banke ili jednog skrbnika, koju je moguće slati od korisnika do korisnika u mreži bitcoina iste vrijednosti, bez potrebe za posrednicima. Mrežni čvorovi provjeravaju transakcije kriptografijom i bilježe u javno distribuiranoj knjizi pod nazivom blockchain. Bitcoin je stvoren kao nagrada za postupak poznat pod nazivom rudarstvo. Možete ih zamijeniti za druge valute, proizvode i usluge. Istraživanje, koje je pripremilo sveučilište u Cambridgeu, procjenjuje da je 2017. godine novčanik s kriptovalutama koristilo od 2,9 do 5,8 milijuna jedinstvenih korisnika, a većina ih je koristila bitcoin.

Bitcoin je hvaljen i kritiziran. Kritičari su primijetili njegovu uporabu u nezakonitim transakcijama, veliku količinu električne energije koju koriste rudari, manipuliranje cijenama i krađu na burzama. Neki ekonomisti, uključujući i više nobelovaca, označili su to kao špekulativni mjehur. Bitcoin je bio korišten i kao investicija, iako je investitorima u bitcoin više regulatornih agencija izdalo upozorenje.

Bruto prihod

Za kućanstva i pojedince, bruto dohodak je zbroj svih plaća, dobiti, plaćenih kamata, najamnina i drugih oblika zarade prije bilo kakvih odbitaka ili poreza. Suprotstavljen je neto dobiti koja je definirana kao bruto dobit minus porezi i drugi odbici (npr. obvezni mirovinski doprinosi).

Bruto dobit tvrtke ili bruto dobit razlika je između prihoda i troškova proizvodnje proizvoda ili obavljanja usluge prije nego oduzmemo opće troškove, plaće, poreze i plaćene kamate. To se razlikuje od poslovne dobiti (dobit prije kamata i poreza).

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva