vlaganje v zlato-Valores

Što trebate znati prije početka investiranja u zlato i srebro?

Podijeli:

Prije nego što započnete s investiranjem u zlato i srebro, ključno je da steknete temeljno razumijevanje i informacije o toj posebnoj vrsti ulaganja. U ovom tekstu želim vam predstaviti ključne aspekte ulaganja u plemenite metale, usporediti fizički oblik ulaganja s drugim mogućnostima, te predstaviti koristi, rizike i važne faktore koji utječu na vrijednost plemenitih metala. S pravilnim znanjem i odabirom, možete stvoriti čvrstu osnovu za uspješno i promišljeno ulaganje u ovaj izuzetno važan oblik investicija.

 

Opći čimbenici koji utječu na vrijednost zlata i srebra

Postoji nekoliko vrsta čimbenika koji utječu na vrijednost plemenitih metala:

 • Geopolitički događaji: Nestabilnost i “trzavice” u svjetskoj politici stvaraju napetosti i potražnju za sigurnim investicijama.
 • Inflacija: S porastom inflacije, investitori traže ulaganja koja pouzdano održavaju imovinu.
 • Ekonomska nestabilnost: Vrijeme ekonomske nestabilnosti ili recesije stvara potrebu za zaštitom imovine.
 • Rijetkost i dostupnost: Nepobitna rijetkost metala i ograničena ponuda,
 • Proizvodnja: Težina dobivanja i intenzivni procesi obrade do konačnog investicijskog proizvoda povezani su s troškovima.
 • Kretanje valuta: Promjene u vrijednosti valuta mogu utjecati na cijene plemenitih metala.
 • Kamatne stope: Promjene u kamatnim stopama mogu utjecati na atraktivnost ulaganja u plemenite metale.

 

 

Razlozi ulaganja u zlato i srebro

Investiranje u plemenite metale može biti promišljena financijska odluka iz više razloga:

 • Čuvar vrijednosti: Zlato je poznato kao investicija koja čuva svoju vrijednost. Kupovna moć zlata, s obzirom na količinu dobara koje možete kupiti s njim, ostaje stabilna kroz stoljeća.
 • Ponuda i potražnja: Plemeniti metali spadaju među najvažnije sirovine. Njihova rijetkost i raznovrsna uporaba, dugoročno gledano, osim stvarne vrijednosti, donose i potencijal rasta.
 • “Opipljivost” sredstava: Za razliku od digitaliziranih i neopipljivih sredstava, plemeniti metali su “opipljivi”, u obliku pločica, kovanica ili nakita. To osigurava pristup vrijednosti imovine u svim situacijama i vremenima.
 • Diverzifikacija portfelja: Dodavanje plemenitih metala u vaš investicijski portfelj odličan je način za diverzifikaciju vaših sredstava i uravnoteženje rizika.
 • Niska tržišna volatilnost i rizik: Iako nije moguće potpuno isključiti tržišne fluktuacije, zlato je investicija za sva vremena, posebno u vremenima nesigurnosti i recesije. Kretanje njegove vrijednosti u takvim razdobljima odražava se drugačije nego kod drugih oblika ulaganja.

 

Oblici ulaganja u plemenite metale

Postoji nekoliko načina ulaganja u plemenite metale, koji se značajno razlikuju. Također, razlikuju se po fluktuaciji cijena, riziku i likvidnosti imovine:

 

1. Kovanice i pločice

Najbolji su izbor za početak svakog ulaganja jer upravo fizički oblik plemenitih metala omogućava najvišu razinu sigurnosti, zaštite imovine i likvidnosti. Kovanice i pločice su posebno prikladne za one koji imaju prostor za skladištenje ili mogućnost pohrane. Vrijednost pločica varira ovisno o vrsti metala, njegovoj starosti, rijetkosti, težini…

 

2. Udjeli / vlasništvo dioničkih društava rudnika, ETF-ovi i investicijski fondovi

Kao dio vašeg portfelja, možete ulagati u dionice rudarskih društava i različite fondove koji vas mogu izložiti području plemenitih metala. To može biti dodatni izbor za investitore koji imaju iskustva s kupnjom i prodajom tradicionalnih vrijednosnih papira i upoznati su s faktorima koji utječu na cjelokupnu tržišnu aktivnost tog područja. Dionice rudarskih društava ili udjeli fondova mogu se kupovati i prodavati jednako kao dionice u drugim sektorima, ali treba znati da na vašu investiciju utječe mnogo više negativnih faktora od samog fizičkog oblika ulaganja. Neopipljivost imovine, manja kontrola nad ulaganjima, geografski i politički utjecaji, porezni aspekti, troškovi ulaganja, neki su od tih faktora.

 

3. Terminske ugovore i opcije

To su financijski instrumenti koji se često koriste u trgovini s plemenitim metalima. Namijenjeni su zahtjevnim investitorima i spekulantima koji žele iskoristiti fluktuaciju cijena i samostalno upravljati rizicima. Najveći potencijalni dobici i gubici mogu se ostvariti upravo s takvim investicijskim izborima, ali predstavljaju značajan odmak od tradicionalnih funkcija plemenitih metala kao investicija.

 

4. Certifikati

Certifikati investitorima nude sve prednosti “vlasništva” nad fizičkim zlatom, srebrom bez problema s opskrbom i skladištenjem. No, certifikati su samo papiri koji se mogu pokazati kao nelikvidni financijski instrumenti bez vrijednosti. To predstavlja potpunu suprotnost fizičkoj tvari i neprimjereno veći rizik.

Ako investitor želi najprimarniji oblik izloženosti plemenitim metalima s ciljem zaštite vrijednosti imovine, najviši stupanj sigurnosti i likvidnosti, tada je fizički oblik ulaganja u zlato i srebro definitivno najprikladniji za njega.

 

Što morate znati prije kupovine?

Najvažniji elementi:

 

Kupovina

Za mnoge investitore ključna je kupovna cijena, ali to može biti vrlo “zavaravajuće”. Najjeftinije zlato na tržištu nije nužno najbolje za investitora. Na globalnoj razini, zlato ili srebro s “naložbenim” statusom naziva se polugama koje imaju status “dobre dostave”. S takvim statusom kojega izdaju samo određene kovnice zlata, poluge odgovaraju određenim strogim i visokim standardima. Savjetujemo da se prilikom kupovine uvijek odlučujete samo za poluge “dobre dostave” koje proizvode zlato čistoće 999.9/1000, a naložbeno srebro čistoće 999/1000. Time osiguravate transparentnu kupnju s odgovarajućom dokumentacijom.

 

Prodaja

Promišljeni i dobro planirani kupovni procesi investicijskih poluga zlata i srebra s statusom “dobre dostave” najbolje se očituju prilikom njihove prodaje ovlaštenim trgovcima. Takva roba izuzetno je likvidna, tražena i osigurava najbolju prodajnu cijenu. S druge strane, neprovjereni kupovni procesi zlata, nepoznatih kovnica i njihovog podrijetla, investitorima stvaraju likvidnostne brige i posljedično gubitak vrijednosti.

 

Isporuka

Ako želite imati svoje plemenite metale kod sebe, vrlo je važno uvijek preuzimati poluge u fizičkom obliku s serijskim brojevima i odgovarajućim certifikatima. Važno je imati renomiranog ponuditelja koji vam može organizirati transport i preuzimanje fizičkih poluga na različitim lokacijama u Sloveniji, Europi i svijetu. Osim toga, ne smije se zanemariti savjetodavna uloga prilikom kupnje, obrazovna podrška i kasnija prodaja. To se dugoročno pokazuje kao vrlo važno.

 

Skladištenje

Investicija je sigurna samo kada je i sigurno pohranjena. Mogućnosti za pohranu fizičkih plemenitih metala uključuju nekoliko pristupa, od kojih svaki donosi svoje prednosti i izazove.

 

a) Pohrana kod kuće

Mnogi investitori odlučuju se za čuvanje plemenitih metala kod kuće ili u osobnim sefovima, što omogućuje izravnu kontrolu i pristup investiciji, ali postavlja određene sigurnosne rizike.

b) Pohrana u banci

Bankovni sefovi predstavljaju drugu opciju koja osigurava veći stupanj sigurnosti i kontrole, ali oduzima fizičku kontrolu investitoru, moguće neprikladne visine osiguravajućeg pokrića i određene troškove godišnjih najamnina sefova, koji se razlikuju među bankama.

c) Pohrana u privatnim trezorima najvišeg standarda s osiguranjem

Ta opcija pohrane prvenstveno omogućuje pohranu plemenitih metala izvan bankarskog sustava. Osim organizirane pohrane, omogućuje osiguranje protiv svih rizika, redovitu reviziju sredstava, dodatnu lokacijsku raznolikost sredstava, što predstavlja najviši standard sigurnosti i zaštite sredstava za investitore.

 

OZL-pohrana-Valroes

 

Izbor između ovih opcija temelji se na osobnim preferencijama, sigurnosnim razmatranjima i financijskim ciljevima investitora. Važno je imati na umu da svaki pristup ima svoje prednosti i mane, pri čemu bi trebalo biti u središtu pažnje osobno osjećanje pojedinca da se dobro osjeća s ulaganjem.

 

Porezi i porezne prednosti

Oblici investiranja u zlato i srebro nude izuzetne porezne prednosti.

a) ZLATO

U Sloveniji je promet s investicijskim zlatom, kako kupovina tako i prodaja, neoporeziv. Investitori ne plaćaju porez na dodanu vrijednost (PDV). Što se tiče tretmana kapitalnih dobitaka:

 • Kod fizičkih osoba, kapitalni dobitci koji se pokazuju kroz razliku između kupovne i prodajne vrijednosti zlata također nisu oporezivi.
 • Kod pravnih osoba i samostalnih poduzetnika, zlato se tretira isto kao i ostale financijske investicije. Razlika između kupovne i prodajne vrijednosti oporezuje se kao kapitalni dobitak zajedno s drugim oporezivim prihodima.

B) SREBRO

U Sloveniji je promet s investicijskim srebrom oporeziv, a kupac prilikom kupnje srebra dodatno plaća porez na dodanu vrijednost (PDV). U slučaju da kupnju i, posljedično, pohranu obavljate u inozemstvu, PDV se obračunava prema zakonodavstvu država.

Obrada kapitalnih dobitaka kod srebra identična je zlatu. Kapitalni dobitci kod fizičkih osoba nisu oporezivi, dok se kod pravnih osoba tretiraju slično kao kod investicijskog zlata.

 

Jednostavnost i fleksibilnost investiranja

Investiranje u investicijski oblik zlata i srebra nekada je bilo “rezervirano” za bogatije, budući da veći iznos omogućuje bolje uvjete kupnje. To u određenoj mjeri i dalje vrijedi kada se uspoređuju kupnje između najmanjih i najvećih jedinica poluga, ali s ponudom “naprednih” i grupnih oblika kupnje plemenitih metala koji investitorima omogućuju istodoban pristup fizičkom blagu uz organizirano skladištenje i osiguranje, to je sada moguće i “prosječnom” investitoru. Redovitim, mjesečnim uplatama investitorima se omogućuje dugoročno iskorištavanje metode “prosječnih troškova” i dugoročno izloženost na tržištu plemenitih metala.

 

Ovaj oblik omogućava tvrtka Gold Valores Zagreb putem tzv. Metalnog računa, što omogućuje veliku fleksibilnost ulaganja koju investitor može sam odabrati.Valores metalni racun

Općenito gledano, ulaganje u plemenite metale izuzetno je pametna odluka za sigurnu financijsku budućnost vas i vaše obitelji. Nisu samo sigurno ulaganje, već nude raznolikost, likvidnost sredstava, povoljan porezni tretman, zaštitu od inflacije i dugoročnu stabilnost.

Na kraju, ulaganje u plemenite metale je trajno ulaganje koje može osigurati sigurnost za više generacija. Pružaju atraktivnu mogućnost za one koji žele osigurati svoju financijsku budućnost i istovremeno ostaviti trajni trag. Kada ulažete u plemenite metale, možete mirno spavati, jer znate da će vaše investicije zadržati svoju vrijednost i time održavati stabilnost vaših osobnih financija.

Podijeli:

About The Author

Pročitajte također

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva

Kupnja i prodaja plemenitih metala

Jednostavno kupujte i prodajte plemenite metale po najpovoljnim cijenama na tržištu

Plan štednje Valores

Pristupite svijetu plemenitih metala s fakultativnim iznosima od 50 € naviše pa sve do svojih ciljeva